Menu

Gemeentefonds: minder geld van Oost naar West en grote gemeenten

donderdag 8 oktober 2020

In het FAMO-najaarscongres van 25 september jl. lichtte Marianne van den Berg, afdelingshoofd bekostiging Binnenlands Bestuur van Binnenlandse Zaken (BZK) een tipje van de sluier op van de uitkomst van de aanvullende herijkingsonderzoek over de herverdeling van het gemeentefonds, die de afgelopen maanden op last van BZK werden gehouden. Minder geld van kleine naar grote gemeenten en minder geld van het oosten naar het westen.

Zeer ongelukkig

Die vervolgonderzoeken waren nodig, omdat het ministerie zeer ongelukkig was met de uitkomsten uit de aanvankelijke onderzoeken naar een andere verdeling van het gemeentefonds. Die leidden tot een forse verschuiving van de geldstroom van kleine naar grote gemeenten, van platteland naar stad en van oost naar west.

Trend omgebogen

Die trend is, aldus de BZK-presentatie, nu omgebogen: er komt geen expliciete herverdeling van klein naar groot en van oost naar west. Het nieuwe voorstel is volgens Van den Berg ‘veel genuanceerder’.

Ozb-inkomsten

Onderdeel van de herijkingsoperatie van het gemeentefonds – nodig omdat er de afgelopen decennia een scheefgroei was ontstaan in de verhouding tussen bekostiging en uitgaven – is eveneens een verevening van de ozb-inkomsten (woningen/niet-woningen) via het gemeentefonds. Onder druk van de grote steden wordt naar verluidt afgezien van een overgang naar een volledige verevening (van 70/80 naar 100/100 procent), maar komt er een compromis: een verevening van 90/90 procent wat betreft de waarde van woningen en niet-woningen. Daarmee leveren vooral de steden minder in.

Decembercirculaire

De verwachting is dat medio oktober de verdeelmodellen openbaar worden. Dan start de consultatie: de uitkomsten worden eerst voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Of er dan nog voldoende tijd is de definitieve herverdeling te verwerken in de decembercirculaire, is zeer de vraag.


Bron: Binnenlandsbestuur

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek