Menu

Frauderisicoanalyse verplicht

woensdag 8 december 2021

Vanaf controlejaar 2022 zijn accountants verplicht om in hun controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Daarnaast is het hebben van een fraude analyse noodzakelijk als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording (misbruik en oneigenlijk gebruik criterium) die ook volgend jaar van kracht gaat.

Training

Segment heeft een training ontwikkeld die je gaat ondersteunen en helpen fraudegevoelige processen in beeld te brengen om de risico's te minimaliseren. Door het volgen van de training ben je in staat op basis van monitoring en borging in de organisatie grip te blijven houden op het hele traject van fraude-beheersing en zo ook een goede gesprekspartner te zijn voor het college en de accountant. Na afloop van de training beschik je over een uitgewerkte frauderisicoanalyse die voldoet aan de vereisten van de rechtmatigheidsverantwoording en de externe accountant. Daarnaast is het een goed middel om misbruik en oneigenlijk gebruik binnen je eigen organisatie op de agenda te zetten.

In de training komen de volgende zaken aan de orde:

  • Wanneer spreken we van fraude?
  • Hoe zet je de frauderisicoanalyse op?
  • Welke risico’s zijn te onderkennen?
  • Welke beheersmaatregelen kun je treffen?
  • Hoe maak je een goed lees- en bruikbaar eindproduct?
  • Hoe zorg je ervoor dat de analyse geen papieren tijger wordt maar aansluit bij de organisatie?
  • Hoe kun je de resultaten monitoren en er verantwoording over afleggen.

Trainingsdata

Wil je ook weten hoe je fraude aanpakt? Doe in januari mee met onze online training!

Trainingsdata:
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari

KLIK HIER voor programma en inschrijven

Partnerbijdrage

Segment-logo-625x346
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek