Menu

FAMO participeert in Samen Organiseren

donderdag 17 mei 2018

Van de voorzitter

Onlangs ben ik toegetreden als lid van de Taskforce Samen Organiseren. De bedrijfsvoering van organisaties is ontzettend boeiend en een belangrijke voorwaarde om de maatschappelijke resultaten te bereiken. Dit vraagt voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied. Laten we niet steeds zelf het wiel uitvinden, maar samen ontwikkelen en samen oppakken! Daarom participeert FAMO actief in Samen Organiseren.

Samen Organiseren

Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU), op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en Omgevingswet.

De nieuwe werkwijze kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en sturing van gemeenten zelf, onder meer in de vorm van het van onderaf aandragen van projecten en vraagstukken met een directe beïnvloeding en besluitvorming op wat er gezamenlijk wordt uitgevoerd en een commitment op een aantal structurele investeringen.

In de aansturing van deze investeringen, ontwikkelingen en de uitvoering is een speciale Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld.

Taskforce Samen Organiseren

Samen Organiseren is vanuit gemeenten opgezet om een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te realiseren door beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Dit heeft een vaste vorm gekregen via de beweging Samen Organiseren van de VNG en de Taskforce Samen Organiseren.

De Taskforce is de verzamelplaats van lopende initiatieven en broedplaats van nieuwe ideeën. De Taskforce bestaat uit diverse gemeentesecretarissen, directeuren ICT en dienstverlening en vertegenwoordigers van ketenpartners. Zij zorgen voor de inhoudelijke invulling van Samen Organiseren ten behoeve van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, toetsen lopende initiatieven en werkende toepassingen en ondersteunen gemeenten op verzoek bij nieuwe initiatieven. Vanuit een ambassadeursrol werkt de Taskforce aan draagvlak, aan het cultiveren van eigenaarschap binnen gemeenten en aan het bevorderen van een verandering in ‘mindset’.

Meer weten?

Kijk op de website Samen Organiseren of stuur een mail naar samenorganiseren@vng.nl

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek