Menu

FAMO-leden meest geïnteresseerd in financiële onderwerpen

vrijdag 8 maart 2019

FAMO-leden werken vooral bij gemeenten in een financiële functie en zijn het meest geïnteresseerd in inhoudelijke bijeenkomsten met financiële onderwerpen die aan het eind van de week ’s middags plaatsvinden.

In één zin is dit de uitkomst van de enquête die we begin februari onder onze leden hielden. We vroegen hen welke onderwerpen op dit moment hun interesse hebben. De enquête leverden veel reacties en inzichten op waar wij als FAMO bestuur de komende tijd mee aan de slag gaan. Zo kunnen we de bijeenkomsten die we dit jaar organiseren beter afstemmen op de wensen van onze leden. Nogmaals hartelijk dank aan alle respondenten voor hun waardevolle input.

FAMO-leden meest geïnteresseerd in financiële onderwerpen
Onze leden zijn het meest geïnteresseerd in financieel gerelateerde onderwerpen zoals, rechtmatigheid (verlegging van accountant naar college) 62,24%, ontwikkelingen gemeentefonds (berekening, samenstelling, herverdeling) 59,18% en bedrijfsvoering met thema’s sociaal domein en omgevingswet 53,06%) .

Uitdaging voor FAMO op HRM gebied
Uit de enquête blijkt dat HRM-activiteiten onderbelicht zijn en extra aandacht van FAMO vragen. We zien dan ook mogelijkheden om in samenspraak met het A&O fonds nieuwe impulsen te geven aan het HRM vakgebied.

Bijeenkomsten ’s middags en eind van de week scoren hoog
Bijeenkomsten die op woensdag, donderdag of vrijdag plaatsvinden, hebben de voorkeur. Het liefst ’s middags vanaf 13.30 of ’s morgens vanaf 10.00 uur. FAMO-leden bezoeken ook bijeenkomsten van andere verenigingen, zoals VNG (93,26%), VNG-Realisatie (22,47%) en A&O fonds (12,36%).

Meeste leden werken bij gemeente in financiële functie
Van de leden is 96,94% werkzaam bij een gemeente, waarvan 43,88% in een financiële functie. HRM & organisatie 12,24% en ICT 9,18%.

Verder gaven de leden aan dat ze bereid zijn een bijdrage te betalen voor FAMO bijeenkomsten, afhankelijk van de inhoud en de onderwerpen die geboden worden.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek