Menu

Factsheet financiële positie gemeenten

woensdag 1 december 2021

De inzet van gemeenten is onmisbaar bij het aanpakken van alle grote maatschappelijke opgaven. Maar de financiële positie van gemeenten staat al jaren onder druk. Een recente analyse, die de VNG samen met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken heeft gemaakt, laat dat nog eens zien.

In een factsheet laten we de ontwikkeling zien van de exploitatie en het eigen vermogen van gemeenten en hoe dat leidt tot een daling in investeringen. Gemeenten kunnen niet (volledig) voldoen aan hun grondwettelijke taak om maatschappelijke problemen aan te pakken. Er is een structurele verbetering van de financiële positie nodig om dit te veranderen. Alleen dan kunnen gemeenten weer voldoende investeren in bijvoorbeeld klimaat, woningbouw, regionale economie, arbeidsmarkt, mobiliteit, preventie, (jeugd)zorg, armoede, veiligheid, digitalisering en onderwijshuisvesting.

DOWNLOAD FACTSHEET
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek