Menu

Energietransitie begint met transparantie en inzicht

maandag 8 oktober 2018

De nieuwe Klimaatwet heeft als doel opgenomen dat Nederland 100 procent energieneutraal is in 2050. Dit wil de overheid onder andere gaan bereiken door zelf duurzamer in te kopen bij organisaties en bedrijven die CO2-uitstoot veroorzaken vanaf 2020 hiervoor te laten betalen. De eerste stap wordt volgend jaar gezet. Vanaf 1 januari 2019 hebben organisaties de plicht de overheid te informeren welke energiebesparende maatregelingen ze hebben getroffen. Vóór 1 juli 2019 moet de eerste melding binnen zijn. Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Daarnaast moeten alle gemeenten voor juni 2019 in concept hun regionale energiestrategie (RES) opgesteld hebben, waarmee invulling gegeven wordt aan de landelijke opgave voor energietransitie. - EIFFEL

Waar beginnen?

Organisaties, gemeenten en provincies hebben allereerst behoefte aan een nulmeting: inzicht in de huidige CO2-voetafdruk. Vanuit dit startpunt kun je kijken naar de maatregelen die organisaties moeten nemen om uiteindelijk 100% CO2-neutraal te zijn.

De koppeling met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN biedt houvast en structuur. Deze 17 doelen, onderverdeeld naar Economic, Environmental en Social, moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. EIFFEL heeft een volledig integraal SDG Dashboard ontwikkeld waarin het gewenste inzicht wordt gegeven:

dashboard

Het dashboard is volledig gekoppeld aan de 17 SDG’s van de VN, met daaronder de 169 onderliggende subdoelstellingen en circa 200 meetbare indicatoren. Door de CO2-voetafdruk (deelgebied Environmental) op te nemen in het dashboard ontstaat een zichtbare samenhang tussen de (sub)doelen en indicatoren. Het dashboard is inmiddels succesvol geïmplementeerd bij de Provincie Gelderland.

Als het inzicht is verkregen…

Dan wordt duidelijk voor welke opgave de organisatie staat en welke maatregelen genomen moeten worden. Er gaan diverse vraagstukken spelen op juridisch, financieel en bedrijfskundig terrein:

  • Juridisch: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), Contractrecht, toetsing wettelijk kader.
  • Financieel: berekening CO2-voetadruk, Life Cycle Assessment (LCA), rapportages en controlinstrumenten.
  • Bedrijfskundig: Sustainable Lean, Projectmanagement, Verandermanagement.

EIFFEL heeft de kennis en expertise om je te helpen bij deze vraagstukken en bij te dragen aan jouw duurzaamheidsagenda. Meer weten of een demoversie van het dashboard inzien? Neem contact op met Chris van der Krabben, via cvdkrabben@eiffel.nl of 06 2605 24 21. Hij gaat graag met je in gesprek.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek