Menu

Eenmalige financiële impuls gemeenten voor sociaal domein

maandag 11 juli 2022

Om de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners te versterken, stelt het rijk jaarlijks € 150 miljoen beschikbaar: de zogeheten POK-middelen. Gemeenten bepalen zelf de inzet van deze middelen. Er is nu eenmalig extra budget beschikbaar voor activiteiten die aansluiten op de POK-actielijnen.

Vanuit het Samenwerkingsplatform sociaal domein komen gemeenten in 2022-2023 in aanmerking voor een eenmalige financiële impuls van € 10.000 ter verbetering van de dienstverlening. Dit ondersteuningsbudget is onderdeel van een breed pakket van de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de dienstverlening aan (de meest) kwetsbare burgers, het staat naast de € 150 miljoen die het rijk jaarlijks al beschikbaar stelt

Achtergrond: toezegging overheid naar aanleiding van de POK

Alle gemeenten werken aan een sterkere dienstverlening. Daarom kan het helpen om van de ervaringen van andere gemeenten te leren. Soms door alleen al te kijken hoe een andere gemeente het aanpakt, een andere keer door wat extra denkkracht te organiseren of op een andere manier verbinding te leggen. De VNG en samenwerkingspartners bieden hierin ondersteuning onder andere vanwege de toezegging van de overheid naar aanleiding van de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Zie voor meer informatie:

Lees het volledige bericht op VNG.nl
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek