Menu

Duurzaamheid bevorderen door subsidie of door inkoop?

maandag 15 april 2019
‘Leeuwarden subsidieert groene tuinen en  Meierijstad subsidieert isolatie van woningen’. ‘Leeuwarden subsidieert groene tuinen en Meierijstad subsidieert isolatie van woningen’.

De tijd dat subsidie door gemeenten iets was van alleen het sociaal domein is al enige tijd voorbij. Net zoals het feit dat gemeenten maatschappelijke effecten in dat domein niet alleen meer realiseren via het instrument van subsidie. Daar heeft omgekeerd het instrument van inkoop z’n intrede gedaan. Vaak is het voor gemeenten lastig om te bepalen welk instrument het juiste of meest effectieve is om in te zetten.

Voor het realiseren van beleid gebruiken overheden dus vaak het subsidie-instrument.

Maar, wanneer doe je dat en áls het dit gebruikt, hoe doe je dat dan? En wat zijn de alternatieven? En hoe kun je subsidie verantwoord beëindigen? Hoe ga je om met een bestuurder die subsidie wil verstrekken terwijl het beleid en de regeling het niet toestaat? Deze en veel andere vragen komen aan de orde in de ‘Basiscursus subsidieverstrekking’.

Basiscursus subsidieverstrekking

Op dag één ligt de nadruk op de wettelijke grondslagen, de juridische beoordeling van een eenvoudige aanvraag, het opstellen van de beschikking en het inrichten van de verschillende processen. Ook wordt het verschil tussen inkoop (de overeenkomst) en het verstrekken van subsidie (de beschikking) uitgebreid uitgelegd en besproken.

Op de tweede dag staat de meer complexe subsidieverstrekking centraal; naast de verordening en regelingen is er ook aandacht voor prestatiesturing en beëindiging van subsidie.

Tijdens beide dagen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de casuïstiek die door de deelnemers zelf ingebracht wordt. Ook zijn er diverse opdrachten die helpen de kennis en vaardigheden te verdiepen en te borgen.

Vervolgmodules

Het blijken telkens weer prettige en interactieve dagen te zijn waarbij de deelnemers niet alleen iets oppikken van de docent maar ook van elkaar. Vaak wordt er gekozen voor een vervolg in een andere bijpassende module die Segment aanbiedt. De module ‘Herbezinning op subsidiebeleid – de juridische aspecten’ is daar een mooi voorbeeld van. Ook de modules ‘Gemeente en Staatssteun’ en ‘Prestatiesturing en Partnership’ zijn een passend vervolg op de basiscursus.

Partnerbijdrage

Auteur: Freek Compagne
gemeentesecretaris en al tien jaar docent bij Segment

Freek Compagne 61ab7e03-ad4a-4d07-85df-f096a98a3247
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek