Menu

‘Durf te kijken naar creatieve oplossingen’

donderdag 28 januari 2021

Het sociaal domein blijft volop in het nieuws. De kosten stijgen en budgetten stijgen onvoldoende mee. Hierdoor blijft de opgave onveranderd groot. Segment biedt diverse cursussen en trainingen aan. Daaronder cursussen die gemeenten meer grip geven op de financiën in het sociaal domein. Frank Bosma, een van de docenten van Segment, vertelt over twee van deze cursussen.

Sociaal Domein

Frank Bosma geeft meerdere cursussen voor Segment, maar bespreekt er twee: “Rechtmatigheid in het Sociaal Domein ” en “Sociaal Domein in control”. ‘De eerste cursus is ingegeven door de Rechtmatigheidsverantwoording waarvoor colleges in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn. Voor gemeenten is dit gegeven de aanleiding om meer te investeren in eigen onderzoek naar rechtmatigheid van bestedingen binnen het sociaal domein. Bosma: ‘Binnen het sociaal domein heb je het dan bijvoorbeeld aan de toetsing van de levering van zorg in natura: is de juiste zorg geleverd en past die nog bij de doelstellingen? Het onderwerp hangt samen met de tweede cursus; betere beheersing van kosten in het sociaal domein. Meer grip krijg je door goede informatie.’

Spanningsveld

De cursussen kunnen in house worden gegeven op aanvraag of via open inschrijving. ‘De cursus “Sociaal Domein in control” start met theorie, maar is vooral heel praktisch. Deelnemers brengen een casus en een doelstelling in en daarna definiëren ze zelf mogelijke maatregelen voor kostenbesparing. Die bespreken we dan. En we kijken naar (andere) mogelijkheden om bij te sturen.’ De cursus is (permanent) interactief zodat hij altijd aansluit bij de nieuwste inzichten in het sociaal domein.’

Interventies

De uitdagingen in het sociaal domein zijn herkenbaar. Kosten lopen op, de vraag naar hulp neemt toe en stijgt in de toekomst mogelijk verder. ‘Het is dus noodzakelijk dat gemeenten creatief nadenken over beleid’, stelt Frank Bosma. ‘Ze hebben een zorgplicht, waardoor ze iedere burger moeten helpen. Maar hoe ver wil en kan je daarin gaan? Je kunt bijvoorbeeld een dure huisaanpassing doen via de Wmo, maar je kunt ook kijken naar een ander huis waar de aanpassingen misschien al aanwezig zijn. Bij veel ontvangers van zorg is bovendien sprake van multiproblematiek binnen het gezin. Als je dan inzoomt, dan zie je bijvoorbeeld een schuld bij een postorderbedrijf van 20.000 euro. Die schuld leidt tot spanningen en kostbare interventies. Al die interventies kosten soms meer dan 100.000 euro. Als gemeente ben je dan feitelijk beter af door de schuld tijdelijk over te nemen, als de wetgeving daar ruimte voor biedt.’

Creatieve keuzes

Dé oplossing voor grip in het sociaal domein is er niet, constateert Frank Bosma. ‘In de cursus bieden we maatwerk op basis van de unieke praktijkcases. Maar een belangrijke les is in elk geval dat je als gemeente moet voorsorteren op wat op je afkomt. Door corona kan het aantal bijstandsaanvragen bijvoorbeeld stijgen. Daar moet je op voorbereid zijn. Daarnaast loont het om te investeren in preventie. Het op tijd inzetten van een gezinscoach, of schuldhulpverlening kan soms dure hulp in een later stadium voorkomen. Durf creatieve keuzes te maken.’

Over Segment

Al meer dan 20 jaar is Segment hét opleidingsinstituut voor de publieke sector. Met onze opleidingen, adviezen en trainingen ondersteunen wij het streven naar alsmaar verdere professionalisering. Of het nu gaat om de scholing van een enkele medewerker of een organisatiebreed advies- of leertraject, Segment heeft altijd toepasbare opleidingen en trainingen beschikbaar, en altijd vanuit de context van de klant. Segment is Cedeo gecertificeerd.

Meer informatie over de opleidingen, trainingen en activiteiten van Segment, waaronder die in het sociaal domein? Kijk op segment.nl.

Frank Bosma

Frank Bosma
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek