Menu

Drie redenen waarom de OR belangrijk is bij invoering WNRA

maandag 27 november 2017

Wat betekent de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor de OR bij de lokale overheid? Bent u zich als ondernemingsraad (OR) bewust van de nadrukkelijke rol die u kunt spelen? En welke mate van betrokkenheid is voor uw OR gewenst bij de voorbereiding en implementatie van WNRA? - BDO

Bij de invoering van de WNRA spelen ook de ondernemingsraden een belangrijke rol, mede vanwege de intrede van het privaatrecht. In dit blog drie redenen waarom de OR nauw betrokken moet zijn bij de invoering van WNRA; een complex en langdurig traject, waarvan de deadline, 1 januari 2020, steeds dichterbij komt.

1. Belang organisatie en ambtenaren

In het licht van medezeggenschap hebben ondernemingsraden in Nederland feitelijk twee verantwoordelijkheden: 1) het belang borgen van de organisatie en 2) het belang vertegenwoordigen van medewerkers, in dit geval de huidige ambtenaren. Met die twee petten op is het zowel voor de organisatie als voor de medewerkers van groot belang dat de OR gedurende de hele transitie – van inventarisatie, implementatie tot nazorg – actief betrokken is. Om hierin een goede rol te vervullen, is het van belang dat ook de OR bijgeschoold wordt, over zowel de WNRA als het private arbeidsrecht. Op deze manier kan de OR zich ook voorbereiden op de veranderende rol na invoering WNRA.

2. Inventarisatie arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers is de inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden een belangrijke fase. Worden die arbeidsvoorwaarden ook na 1 januari 2020 wel genoeg geborgd? Hoe luidt straks het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid bij de gemeente, wanneer het privaatrecht zijn intrede doet? Wat betekent de overgang van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst in de praktijk? En hoe gaat de gemeente daarmee om? Genoeg vragen die huidige ambtenaren via de OR beantwoord willen krijgen. De invoering van WNRA biedt ondernemingsraden de uitgelezen kans om hun informatie- en initiatiefrecht volledig te benutten en op basis van die gesprekken duidelijke procesafspraken te maken met de WOR-bestuurder.

3. Draagvlak voor veranderingen

Die WOR-bestuurder zelf heeft ook voordeel bij een gezamenlijk aanpak van dit traject. Bijvoorbeeld wanneer die bestuurder veranderingen wil doorvoeren in de samenstelling van de organisatie. Dan is het voor de implementatie vanzelfsprekend veel praktischer als er draagvlak is bij de OR. En gezien het feit dat de WNRA veel organisatorische, financiële en juridische veranderingen met zich meebrengt (met eventueel advies- en/of instemmingsrecht voor de OR) is evident hoe belangrijk de medewerking van de OR is.

Het moge duidelijk zijn dat de betrokkenheid van de OR bij de WNRA vanuit verschillende perspectieven van groot belang is. Genoeg redenen dus om als OR de kans te pakken voor het leveren van een wezenlijke bijdrage aan deze transitie. Eerste stap om de implementatie van WNRA soepeler te laten verlopen, is dit onderwerp op de agenda zetten bij het eerstvolgende overleg met de WOR-bestuurder.

Whitepaper

Meer weten over wat de gevolgen zijn van de WNRA voor uw organisatie? BDO heeft dat in een whitepaper uiteengezet.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek