Menu

De vernieuwde FAMO start met twee vrouwelijke voorzitters

vrijdag 17 maart 2017

FAMO heeft in 2016 een nieuwe koers uitgestippeld. Dit heeft geresulteerd in FAMO nieuwe stijl met een geheel nieuwe verenigingsstructuur en bijeenkomsten die nóg meer inspelen op de actualiteit én op regionale wensen. Tijdens de Ledenvergadering van 17 maart zijn Anja van der Horst, voorzitter en Astrid van de Klift, vicevoorzitter de nieuwe gezichten van de FAMO. Ze volgen daarmee Eduard Kerssemakers op die 25 jaar bestuurslid is geweest, waarvan 14 jaar landelijk voorzitter.

In 2016 heeft het bestuur samen met een kwartiermaker de vereniging tegen het licht gehouden. Daaruit is de vernieuwde FAMO tot stand gekomen, waarbij er niet meer gewerkt wordt vanuit een vakgroepenstructuur, maar vanuit het perspectief van de integrale bedrijfsvoering. De bijeenkomsten die de FAMO organiseert worden ingestoken vanuit dit centrale thema, waarbij ingezoomd kan worden op o.a. financiën, HRM, Automatisering e.d. Naast deze verandering, is ook besloten om een geheel nieuw bestuur samen te stellen. Hierbij is gestart met het vinden van een nieuwe voorzitter. Dit heeft geresulteerd in zowel een nieuwe voorzitter als vicevoorzitter.

Anja van der Horst, recent werkzaam bij de Gemeente Alkmaar en voorheen bij de Gemeente Hollands Kroon, heeft een groot netwerk dat positief kan werken voor de FAMO. Astrid van de Klift, werkzaam als gemeentesecretaris bij Gemeente Veenendaal, heeft affiniteit met kwaliteitstrajecten en financiën. Tezamen vormen zij het nieuwe gezicht van de FAMO om verdere stappen te gaan ondernemen.

"Oud voorzitter Eduard Kerssemakers geeft aan dat hij vertrouwen heeft in de manier waarop Anja en Astrid dit gaan oppakken". De komende periode wordt hard gewerkt om samen met het oud bestuur op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden volgens de nieuwe structuur.

foto_voorzitters_voor_website
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek