Menu

De rechtmatigheidsverklaring ...

woensdag 4 december 2019

De Grote Onthulling …………. is bijna daar!

En die heeft alles te maken met de vraag die je jezelf binnenkort toch écht moet stellen:

hoe groot is de opgave voor onze organisatie om in 2021 een rechtmatigheidsoordeel te geven?

Wat ís al goed geregeld en waar liggen de optimaliseringsmogelijkheden? Segment en Hofmeier hebben de handen ineen geslagen en een scan ontwikkeld die het benodigde inzicht biedt.

Inleiding

Vanaf het boekjaar 2021 zal het college verantwoordelijk zijn voor het afgeven van een rechtmatigheidsoordeel. De accountant doet dit dus niet meer: deze geeft ‘slechts’ aan of de verklaring van het college getrouw tot stand is gekomen. Hierdoor verandert niet alleen de relatie tussen raad en college, maar ook die tussen het college, de ambtelijke organisatie en met de accountant.

Gemeenten worden zowel binnen het fysieke als binnen het sociale domein geconfronteerd met grote uitdagingen die vereisen dat er transparantie is over de levering van producten en diensten.

Ze leggen hier verantwoording over af en raken daarmee de rechtmatige uitvoering van hun taken. Daarbij gaat het niet alleen over de juiste toepassing van de wet- en regelgeving maar vooral over het op orde zijn van de interne beheersing.

Wat betekent dit voor de gemeenten?

Gemeenten moeten een beeld hebben van de opgave om tot een rechtmatigheidsverklaring te komen en dit is beslist geen eenvoudige zaak. Er moet niet alleen naar de instrumentele kant van de aanstaande wetswijziging gekeken worden, maar ook volop aandacht gegeven worden aan de noodzakelijke culturele verandering. Dit alles moet leiden naar een gedragen verantwoordelijkheid van alle managers en procesverantwoordelijken, met een nadrukkelijke rol voor de interne- en verbijzonderde interne controle en de auditor.

Hoe kunnen de gemeenten hier invulling aan geven?

Segment en Hofmeier bundelden hun kennis en ontwikkelden een scan met diverse vragen die het inzicht in de te nemen stappen naar een rechtmatigheidsverklaring inzichtelijk maken. De vragen zijn gerubriceerd aan de hand van een zevental hoofdgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan de strategievorming, het draagvlak in de organisatie, de huidige kwaliteit van de VIC (verbijzonderde interne controle) maar daarbij wordt ook volop aandacht besteedt aan de risico’s.

Aan de hand van de ingevulde vragen ontstaat inzicht in de huidige stand van zaken (de nulmeting: waar staan we nu?). Na het invullen ontvang je een op maat gemaakt rapport waaruit blijkt welke zaken goed en welke minder goed zijn geregeld.

Belangrijk is het dat er draagvlak ontstaat bij alle betrokkenen: raad, college, ambtelijke organisatie en accountant. Je zult ook tijdens het proces regelmatig terugkoppelen naar de genoemde actoren. Hoe pak je dit alles aan?

Daarom ontvang je naast de nulmeting ook praktische aanbevelingen die helpen met die opgave.

De scan, de rapportage op basis van de ingevulde vragen en de aanbevelingen stellen we gratis ter beschikking. Daarna bespreken we de resultaten en aanbevelingen graag, zodat we verder kunnen adviseren over de invulling van het vervolgtraject en daarbij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

De tijd dringt

Wacht niet langer met de start van het rechtmatigheidsproces. Begin nu!

Door er nu aan te beginnen zorg je er niet alleen voor dat de interne beheersing steeds beter op orde komt, maar schep je de mogelijkheden om als organisatie naar een tijdige rechtmatigheidsverklaring toe te groeien. Laat dus geen tijd meer verloren gaan.

Met elkaar zorgen we ervoor dat in dit proces kwaliteit en draagvlak samen gaan en bereiken daardoor een resultaat dat door alle partijen gedragen wordt. Natuurlijk maken we afspraken over het vervolgtraject; er is geen sprake van een eenmalige actie, maar van een dynamisch proces dat geborgd moet zijn binnen de organisatie.

Zorg dat je het voor elkaar krijgt, samen met Segment en Hofmeier!

Wil je meer informatie? Hou onze website in de gaten, want zoals gezegd:

De Grote Onthulling …………. is bijna daar!

Hofmeier en segment
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek