Menu

De gemeente in transitie door de coronacrisis

woensdag 27 mei 2020

Door de coronacrisis staan gemeenten voor ongekende opgaven. In vier krachtige webinars zal BMC de meest kenmerkende transities voor gemeenten behandelen, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring centraal zal staan, met als doel u te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Bent u als burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het ‘nieuwe normaal’ in uw gemeente? Reserveer dan een plaats in een of meerdere sessies.

Iedere online sessie zal live worden gehouden en worden gegeven door BMC’ers en professionals uit ons netwerk.

De digitale transformatie

Woensdag 24 juni, 15.00 - 16.30 uur
Door: Rob van 't Zand en Giovanni Wouters

Gemeenten maken door de coronacrisis noodgedwongen een versnelling door op de al eerder in gang gezette digitale transformatie. Online werken en samenleven is nu gebruikelijk in alle gemeenten. Digitale processen en het efficiënt kunnen uitwisselen van gegevens blijken cruciaal in de uitvoering van het dagelijks werk. De crisis is daarom ook een uitgelezen kans om versneld de ambitie naar een datagedreven gemeente te realiseren. Tijdens het webinar ‘De digitale transformatie’ zult u volop inspiratie opdoen voor een effectieve én doelmatige versnelling van de digitale transformatie in uw organisatie.

Meer informatie

De sociale agenda

Donderdag 25 juni, 10.00 - 11.30 uur
Door: Marco Wilke & Machteld Koelewijn

Met het webinar ‘de nieuwe sociale agenda’ bieden we gemeenten een perspectief op de periode na de crisis, waarin herstel en vernieuwing gelijk zullen opgaan. Speciale aandacht zal worden besteed aan twee dominante maatschappelijke opgaven, namelijk het borgen van zorg, hulp en ondersteuning en de hervormingen op de arbeidsmarkt. In dit webinar zullen we praktische handvatten bieden voor een planmatige aanpak, gebaseerd op de eerste lessen uit de de crisis.

Meer informatie

Anders besturen, opnieuw organiseren

Donderdag 3 september, 15.30 - 17.00 uur
Door: Roel Wever & Prof. dr. Marcel Boogers

De enige zekerheid na de coronacrisis is voortdurende verandering: voor de binnensteden, de cultuur en het bedrijfsleven. De economische recessie zal leiden tot meer druk op uitkeringen en financiën, met gewijzigde informatiestromen en manieren van aansturing. Voor welke keuzes staan gemeenten, voor de nieuwe en reguliere opgaven? Tijdens dit webinar laveren we langs de inhoud en de manier van organiseren: Wat is de impact van deze coronacrisis op het bestuur. *

Meer informatie

Woensdag 16 september, 15.00 - 16.30 uur
Door: dr. Tjerk Budding & drs. Erwin Ormel

BMC ontwikkelt in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Corona Monitor. Dit onderzoek geeft een macro-economisch beeld van de impact op de financiële positie van gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zal uit deze monitor naar voren komen hoe gemeenten van verschillende omvang, regio en sociale structuur inschattingen maken van de financiële effecten. Door deze effecten over een langere periode te monitoren, hebben gemeenten de beschikking over informatie van vergelijkbare gemeenten, waarmee ze hun voordeel kunnen doen. We zullen de eerste resultaten van dit onderzoek presenteren, met oplossingsmogelijkheden voor het komende begrotingsproces. *

Meer informatie

* Op dit moment werken we de inspiratiesessies uit in online webinars. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen voor fysieke bijeenkomsten op de voet. Mochten zich betere ontmoetings- of presentatiemogelijkheden aandienen, dan zullen we deze toepassen.

Over de sprekers
Bovenstaande inleiders hebben hun medewerking al toegezegd. Naar verwachting zal de lijst nog worden aangevuld met professionals van BMC of uit ons netwerk. Volg deze website voor de actuele situatie.

Partnerbijdrage

BMC (2)
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek