Menu

Datagedreven werken, kom in actie

maandag 15 oktober 2018

De term datagedreven werken komt bij mij wat passief over. Jammer, omdat ik uit ervaring weet dat datagedreven werken juist maakt dat mensen en organisaties in actie komen. Misschien is het mogelijk om deze term te vertalen in actievere bewoordingen. - Nicole Hendriks, EIFFEL

Een vertaling

Ik begin met de term data. Wat is dat nou eigenlijk? Data kun je op zoveel verschillende manieren duiden,dat je er boeken mee vol kunt schrijven. In dit artikel houd ik het kort en vertaal data als informatie die voortkomt uit in- en externe databronnen.

Ook het begrip gedreven kent verschillende betekenissen. Het Algemeen Nederlands Woordenboek geeft onder andere de volgende omschrijving: op een gemotiveerde en bezielde wijze; op een wijze waaruitmotivering en bezieling blijkt.

Rest mij nog om de term werken te definiëren. Werken is eenvoudigweg te duiden als arbeid.

Datagedreven werken omschrijf ik als het gemotiveerd verrichten van arbeid aan de hand van informatie die voortkomt uit in- en externe bronnen. Deze vertaling doet meer recht aan mijn ervaring over het werken met data en heeft naar mijn gevoel een actieve inhoud. Want dat is precies wat data doet!

Data geeft een extra dimensie aan een bestaand werkveld en maakt het mogelijk beleid af te stemmen op de feitelijke situatie in gemeente, buurt en wijk. Het kan beleidscycli verkorten, continu meten of vastgesteld beleid de effecten sorteert die waren voorzien of juist niet en continu en op ieder moment financiële inzage verkrijgen in de uitvoering van beleid en regelgeving. Verrassingen behoren tot het verleden. Zowel op financieel vlak als op het gebied van ontwikkelingen binnen gemeenten en regio’s.

Data helpt om samen verder te komen

Tijdens het seminar dat EIFFEL op 11 oktober samen met de FAMO, de gemeente Veenendaal en ICT Valley organiseerde, leerde ik dat het gebruik van data ook voor publieke organisaties een belangrijk effect heeft op de dienstverlening naar haar burgers. Zelfs op het vlak van het heffen en invorderen van belastingen. Hoe vooruitstrevend is het dat gemeenten bij het invorderen van gemeentebelastingen een helpende hand kunnen bieden aan burgers die dat even nodig hebben, of die structureel problemen hebben en er alles aan doen deze problemen zo goed mogelijk op te lossen.

Juist bij deze groep mensen heb je als overheid een belangrijke rol, welke beleidsdoelstelling je ook nastreeft. Het is goed om oog te hebben voor de mensen die een helpende hand nodig hebben. Met open blik naar buiten kijken en doen wat nodig is in de uitvoering van de primaire beleidstaak. Je laat zien dat het laten participeren van mensen een brede overheidstaak is. En ook niet alleen gedragen en uitgevoerddoor afdelingen die actief zijn binnen het sociaal domein. De kracht zit hem in de samenwerking. Samen de schouders eronder, verbindingen zoeken, netwerken aangaan en in actie komen. Dat is waar data gedreven werken of, beter gezegd, het gemotiveerd verrichten van arbeid met behulp van in- en externe data bronnen voor staat. Geen doel op zich, maar een middel om - met én voor elkaar - verder te komen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek