Menu

Cor Derijck benoemd tot erelid van FAMO

vrijdag 4 februari 2022
S2A6283_HiRes

Op vrijdag 4 februari is FAMO-lid Cor Derijck door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van de FAMO. Cor werd voorgedragen door het bestuur vanwege zijn bijzondere verdiensten en langdurige inzet voor de vereniging. Afgelopen jaar trad hij af als penningmeester van het dagelijks bestuur.

Ruim 22 jaar lid van FAMO

Voorzitter Astrid van de Klift tijdens de algemene ledenvergadering over de voordracht: “Cor is al sinds 1999, dus ruim 22 jaar lid van de FAMO. Al vanaf het begin was hij zeer actief als lid van het bestuur van de vakgroep Financiën en Control met als specifieke functie hoofd van de coördinatoren van alle gewesten. Tijdens deze periode was hij ook lid van de commissie Besluit, Begroten en Verantwoorden. Samen met BZK en VNG heeft hij belangrijke bestuurlijke vernieuwingen in deze commissie bewerkstelligd. Cor heeft op diverse momenten zijn bijdrage heeft geleverd bij belangrijke wijzigingen in de bestuurlijke verhoudingen en de gemeentelijke financiën, waaronder de invoering van product- en programmabegroting en de invoering van dualisme. Vanaf 2008 trad Cor toe tot het dagelijks bestuur van de FAMO en als #penningmeester heeft hij de financiën van de vereniging goed en degelijk bewaakt, zoals een goed financial betaamt.

Drijvende kracht

Middels de tweejaarlijkse studiereizen naar bijna alle Europese hoofdsteden heeft hij voor de FAMO gedurende al deze jaren verbinding gezocht met de collega-overheden in Europa. Hierbij lag voor Cor een belangrijk aandeel op organisatorisch vlak. Cor heeft in deze organisatorische opgaven altijd ingezet op de kennisontwikkeling en kennisoverdracht, maar ook op de verbindingen in het netwerk. Daaruit zijn relaties en contacten ontstaan, die meer betekenis kregen dan dat. En dat is de kracht van een vereniging, de kracht van onze vereniging.

Cor heeft dat altijd benadrukt en heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft in de afgelopen 22 jaren de verandering en vernieuwing van de FAMO mee helpen vormgeven en daarmee ervoor gezorgd dat de FAMO het toonaangevende netwerk voor financiën en bedrijfsvoering is geworden en altijd is gebleven. Hij is een drijvende kracht voor de FAMO geweest. Met een niet aflatende energie, optimisme, een grap en een grol maar vooral ook doorzettingskracht heeft hij gebouwd aan het netwerk. Hij geloofde in de kracht van het netwerk en de rol die de FAMO heeft voor leden en voor landelijke partners. Cor had daar een goed oog voor en investeerde daarin. Voor deze grote inzet en de bijzondere bijdrage die Cor gedurende al deze jaren heeft geleverd, is het bestuur Cor zeer erkentelijk”.

De voordracht van het bestuur werd door de aanwezige leden unaniem gesteund. Namens alle aanwezigen feliciteerde Astrid Cor met zijn benoeming tot erelid. Cor toonde zich in zijn dankwoord ontroerd en vereerd door de voordracht en dankte alle leden die zijn werkzaamheden voor de FAMO door de jaren heen zo plezierig maakten.

Cor, bedankt voor je inzet en de bijzondere bijdrage die je gedurende al deze jaren hebt geleverd

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek