Menu

Controle rechtmatigheid inkoop en aanbestedingen

maandag 17 juni 2019

Gemeenten kopen jaarlijks veel producten, diensten en werken in. Steeds vaker verschijnen berichten dat er procedurefouten zijn gemaakt of dat aanbestedingen fors hoger uitvallen dan vooraf gedacht. Veel gemeenten hebben nog geen centrale inkoopafdeling. In de praktijk betekent dit dus meestal dat vakspecialisten veelal zelf de inkoop verzorgen.

Zijn zij voldoende gefaciliteerd om een goed inkooptraject te doorlopen? Worden de inkoop- en aanbestedingsregels goed gehanteerd? Zijn alle risico’s voldoende in beeld en is de dossiervorming van voldoende kwaliteit? Zo maar enkele vragen die zeer belangrijk zijn.

Ook hebben steeds meer gemeenten moeite met het vaststellen van de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen. Zo kregen in 2017 13% van de gemeenten in Nederland een verklaring met een beperkend oordeel of zelfs een afkeurende verklaring van hun accountant. De belangrijkste oorzaken? Fouten en onzekerheden in de inkoop en (Europese) aanbestedingen. Zowel aan deze controles als die op de Europese aanbestedingen, worden steeds hogere eisen gesteld. De komst van de rechtmatigheidsverklaring in 2021 zal daar zeker nog een extra steentje aan bij gaan dragen!

Nieuwe cursus Controle rechtmatigheid inkoop en aanbestedingen

In de nieuwe cursus ‘Controle rechtmatigheid inkoop en aanbestedingen’ biedt Segment gemeenten een gedegen aanpak die ervoor moeten zorgen dat de rechtmatigheid rondom inkoop en aanbestedingen beter geborgd worden.

Een aantal elementen die in de cursus aan de orde komen:

  • hoe zet je een goed controleplan op?
  • wat is het normenkader rechtmatigheid Europese aanbestedingen?
  • hoe bepaal je de rechtmatigheid van inkopen?
  • hoe stel je een goed controlememorandum op?

We gaan zeker ook in op de spend-analyse en op belangrijke risico’s in dit proces, zoals bijvoorbeeld het opknippen van opdrachten. Vanaf boekjaar 2021 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverklaring afgeven. De extern accountant zal deze gaan toetsen op getrouwheid.

Voorkom dat jouw gemeente in de problemen komt ten aanzien van rechtmatigheid bij inkopen en aanbestedingen en volg bovengenoemde cursus. En vergeet niet: deze cursus wordt natuurlijk ook in huis, op maat verzorgd als je dat wilt!

Meer informatie over de cursus controle rechtmatigheid Inkoop en aanbestedingen van onze partner SEGMENT vind u hier
61ab7e03-ad4a-4d07-85df-f096a98a3247
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek