Menu

Controle op het Sociaal Domein 3.0

maandag 13 november 2017

Het thema sociaal domein blijft een actueel onderwerp, zie bijvoorbeeld 'Controle op het sociaal domein 2.0' van afgelopen mei. Het ministerie van BZK is deze zomer een onderzoek gestart naar de financiën sociaal domein 2016 in overleg met de VNG, om inzicht te krijgen in het beeld 2016 en de duiding van verschillen tussen de rekening en de begroting. - BNG Bank

De Tweede Kamer wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het sociaal domein en specifiek het verminderen van de administratieve lasten. In de brief aan de Tweede Kamer van 30 maart 2017 wordt gesproken over het lean en mean maken van het werkproces beschikkingverlening of verwijzing. Wat kan lean management voor het sociaal domein betekenen?

Invalshoeken

Lean management is een bedrijfskundig instrument met als doel het realiseren van een proces met een aanzienlijk kortere doorlooptijd, veel minder voorraden en een verhoging van de productiecapaciteit. Optimalisatie van het bedrijfsresultaat door het elimineren van verspillingen.

  • Wat is lean management en wat zijn de grondbeginselen?
  • Welke lean instrumenten zijn voor de bedrijfsvoering sociaal
    domein van toegevoegde waarde?
  • Welke algemene lean vragen gelden er ten aanzien van bedrijfsvoering sociaal domein?

In 'Procesmanagement in de praktijk (2014) wordt aangegeven dat het van essentieel belang is om alle medewerkers in de organisatie te betrekken bij de lean aanpak waardoor er een cultuur van continu verbeteren ontstaat. De gehele organisatie moet lean gaan ademen zodat het een levensfilosofie wordt.

De stelling dat 'lean management iets voor het bedrijfsleven is en niet voor de overheid en zorg' gaat niet op. Lean management is zeker van toegevoegde waarde voor de overheid en voor het sociaal domein, mits goed toegepast. De processen jeugd en Wmo kunnen verder gestandaardiseerd worden en lenen zich voor de lean aanpak omdat voorraden, bijvoorbeeld de nog te betalen declaraties, verkleind kunnen worden.

Met lean verkort je gestandaardiseerde processen vrij eenvoudig

Een lean actie kan ook leiden tot kortere doorlooptijden van beschikkingen. Met gestandaardiseerde processen zoals vergunningverlening hebben diverse gemeenten al resultaten geboekt. Deze kunnen weer als voorbeeld dienen voor lean projecten sociaal domein.

Bestuurskundige invalshoek

Naast de bedrijfskundige invalshoek bij lean management is juist ook een bestuurskundige invalshoek gewenst. Bestuurskunde is immers een multidisciplinaire studie waar ook juist aandacht is voor organisatie- en beleidsonderzoek. Het in beeld brengen van de mogelijkheden van lean management voor de bedrijfsvoering sociaal domein, is volgens mij te karakteriseren als een onderzoek op zichzelf. In feite een 213a Gemeentewet (organisatie)onderzoek.

Daarnaast speelt de psychologische invalshoek. Het 'Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies' geeft aan dat psychologie van planning en control van essentieel belang is voor het vergroten van de effectiviteit van organisaties en het bestuur. Maak gebruikers eigenaar van P&C-processen en daarmee ook van lean management ontwikkeltrajecten; 'levensfilosofie' in de lean theorie.

Lees het volledige artikel op www.bngbank.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek