Menu

CBS start pilot vernieuwde Iv3-methodiek

dinsdag 5 maart 2019

Financiële gegevens van decentrale overheden worden al geruime tijd uitgevraagd middels de bekende Iv3-matrix. In opdracht van het Ministerie van BZK start het CBS een pilot om te onderzoeken of en hoe deze gegevensverzameling anders en beter ingericht kan worden. Redenen hiertoe zijn de toenemende maatschappelijke behoefte aan meer transparantie en het streven om overheidsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. Aan de huidige werkwijze met Excel-sheets kleeft namelijk het nadeel dat verwerking minder efficiënt is en dat het werken met spreadsheets foutgevoelig kan zijn. Daarnaast geldt dat er veel administratieve handelingen nodig zijn om de gegevens veilig naar het CBS te zenden.

Deelnemen aan pilot?

Het CBS zoekt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies die op geheel vrijwillige basis de komende maanden aan pilot vernieuwde iv3-methodiek willen deelnemen. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor de verzamelmethode (‘halen’ door het CBS in plaats van ‘brengen’ door decentrale overheden), de mogelijkheid tot het gebruik van een ander bestandsformat en de mogelijkheid om detaildata toe te voegen aan de levering. Iv3-contactpersonen van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies zijn in februari al via een mail geïformeerd over de pilot.
Een informatiebijeenkomst staat vooralsnog gepland op 12 april 2019. U kunt zich nog tot 22 maart aanstaande aanmelden voor deelname aan de pilot pilot.iv3@cbs.nl of via 070-337 4542. U kunt hier ook terecht met vragen. Voor meer informatie omtrent de pilot kunt u tevens terecht op www.cbs.nl/iv3pilot.


Nieuwsbrief CBS Iv3 maart 2019

cbs
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek