Menu

Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw gemeente in kaart!

vrijdag 24 april 2020

Gemeenten zijn verplicht om in de jaarrekening en het jaarverslag de gevolgen van de Coronacrisis op te nemen. Het gaat dan om de gevolgen voor 2020 en volgende jaren. Daarvoor is het handig op korte termijn een interne analyse te maken. Onze partner Hofmeier wil u daarbij helpen en heeft een vragenlijst opgesteld.

Interne Analyse Gemeenten in tijden van Coronacrisis

Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van een aantal thema’s waardoor u een beeld krijgt van de onderwerpen met financiële effecten. We realiseren ons dat het nu niet mogelijk is een goede inschatting te maken van de extra uitgaven en geringere inkomsten die zich kunnen voordoen. Wel maakt deze vragenlijst u bewust van de zaken waar u allemaal aan kunt denken dat die zich kunnen voordoen. We beschouwen de vragen als richtinggevend kader en hopen dat u deze als hulpmiddel kunt gebruiken.

DOWNLOAD: vragenlijst Interne Analyse Gemeenten In tijden van de coronacrisis

Heeft u nog vragen of wilt u sparren? Neem contact op met:

contact hofmeier

Parnterbijdrage

Hofmeier
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek