Menu

Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw gemeente in kaart!

maandag 24 augustus 2020

Gemeenten zijn verplicht om in de jaarrekening en het jaarverslag de gevolgen van de Coronacrisis op te nemen. Het gaat dan om de gevolgen voor 2020 en volgende jaren.

Daarvoor is het handig op korte termijn een interne analyse te maken. Hofmeier wil u daarbij helpen en heeft een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is opgesteld aan de hand van een aantal thema’s waardoor u een beeld krijgt van de onderwerpen met financiële effecten.

We realiseren ons dat het nu niet mogelijk is een goede inschatting te maken van de extra uitgaven en geringere inkomsten die zich kunnen voordoen. Wel maakt deze vragenlijst u bewust van de zaken waar u allemaal aan kunt denken dat die zich kunnen voordoen. We beschouwen de vragen als richtinggevend kader en hopen dat u deze als hulpmiddel kunt gebruiken.

DOWNLOAD DE VRAGENLIJST

Meer informatie of vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u sparren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen telefonisch op 088 - 572 75 55 of per mail info@hofmeier.nl

Partnerbijdrage

hofmeier logo
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek