Menu

Bouwen aan een betere begroting, meer grip op financiële vraagstukken en adviezen

dinsdag 30 januari 2018

Is dat de wens of ambitie? Dan moet je als financieel professional wel de ins en outs kennen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Een goede financiële verslaglegging is noodzakelijk.
Is dit dan uitsluitend een wettelijk verplicht nummer? Nee, het is beslist meer dan dat; het helpt mee en schept de juiste randvoorwaarden om gemeenten goed te besturen.

Goed besturen betekent ook de financiële huishouding op orde brengen en houden. En dat krijg je alleen voor elkaar als je de spelregels kent, beheerst en op de juiste wijze weet toe te passen. Niet als doel op zich, maar om bij te dragen aan het inzicht in een gezonde financiële positie.
Financiële continuïteit staat aan de basis van goed besturen, het borgt en verankert dat de maatschappelijke taken ook morgen nog uitgevoerd kunnen worden.

Over enkele weken zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen er ongetwijfeld ook weer nieuwe raadsleden zijn, die met ambitie en volle overgave starten aan een nieuwe bestuursperiode. Zij zullen zich veel eigen moeten maken; hoe wordt een gemeente eigenlijk financieel bestuurd, hoe werkt een grondbedrijf en hoe lees ik de programmabegroting? Best ingewikkeld, die gemeentefinanciën en de spelregels die daarbij horen.

Daar kunnen wij als financieel professional wat aan doen. Met diezelfde ambitie en overgave kunnen wij er voor zorgen dat de gemeentefinanciën beter te begrijpen zijn, kunnen wij de programmabegroting meer inzichtelijk, leesbaar en toegankelijk maken en zorgen voor meer grip op de financiële positie. Een mooi voornemen zo aan het begin van het nieuwe jaar. En wat een perspectief voor de nieuwe raad! Dat zouden we allemaal moeten willen.

Dat begint met een goede start voor de nieuwe raadsleden. Organiseer samen met de griffier een voorlichtingsavond “lessen aan de raad”. Neem de raadsleden mee in de bestuurlijke planning en control en de gemeentefinanciën en maak ze wegwijs in de programmabegroting. Vertel iets over de financiële kaderstelling en de spelregels en geef aan hoe zij aan de financiële knoppen kunnen draaien.

Ben jij de financieel professional die wil werken aan een betere begroting en wil je meer grip op financiële vraagstukken en adviezen? Volg dan een van onze BBV cursussen:


Bert de Brouwer, trainer bij Segment

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek