Menu

Benchmark gemeentefinanciën

dinsdag 29 maart 2022

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeente vergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een interessant inzicht in de politieke keuzes per gemeente. Aan welk taakveld geeft uw gemeente meer of minder uit?

Deze benchmark wordt jaarlijks geactualiseerd en uitgebreid. De belangrijkste bronnen voor deze benchmark zijn Informatie voor Derden (Iv3) (die door de gemeenten zelf worden aangeleverd) en het BZK rekenmodel voor het gemeentefonds.

DOWNLOAD: Benchmark gemeentefinanciën
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek