Menu

Begroting 2021: Gemeenten teren een miljard in op eigen vermogen

donderdag 10 december 2020
bmcnl_articleTopPageHD

Ondanks het feit dat de algemene uitkering in 2021 nog steeds hoger is dan in 2020 en dat de woonlasten met meer dan de inflatie stijgen, denken de Nederlandse gemeenten in 2021 voor ruim €1 miljard in te gaan teren op hun eigen vermogen. Dat is de uitkomst van de analyse van de voorlopige begrotingscijfers over 2021 van de Nederlandse gemeenten, die het CBS eind vorige maand heeft vrijgegeven. Het gaat hierbij om de gegevens die door de gemeenten zelf zijn aangeleverd en door het CBS zijn verzameld. De gegevens van 337 van de 352 gemeenten waren beschikbaar ten tijde van de analyse. Daarmee kan een betrouwbaar beeld worden gekregen.

Minder toeristenbelasting en parkeerheffingen door coronavermogen

De corona-effecten in de begroting van de gemeente Amsterdam laten hun sporen na in de landelijke cijfers. Amsterdam begroot zowel voor de toeristenbelasting als voor de parkeeropbrengsten een forse derving. De overige Nederlandse gemeenten laten op dit onderdeel per saldo geen achteruitgang zien.

Onroerende zaakbelasting: ruim boven de inflatievermogen

De geraamde opbrengst voor de onroerende zaakbelasting stijgt met ongeveer 6%. De geraamde opbrengst voor de afvalstoffenheffing stijgt zelfs met 6,6%. Hoewel in deze meeropbrengst ook de groeieffecten verwerkt zijn, ligt de meeropbrengst ruim boven de inflatie.

Een belangrijke factor voor de vermogensafname is de kostenstijging in het sociaal domein. In het sociaal domein is opnieuw sprake van een kostenstijging ten opzichte van de begroting van 2020. De kostenstijging in het sociaal domein komt uit op ongeveer € 800 miljoen, dat is omgerekend ruim 7%.

Ook in de toekomst is de kans op tegenvallers reëel

Om meerdere redenen is dit een zorgelijke ontwikkeling: de budgetten van de oorspronkelijke begroting 2020 liggen onder het niveau van de werkelijke uitgaven voor 2019. Dat doet het ergste vrezen voor de uitkomsten van de jaarrekeningen, waarvoor de gemeenten nu aan de voorbereidingen beginnen.

Bij de Jeugdzorg ligt de begroting voor 2021 op het niveau van de rekening 2019. Dat houdt in dat om op de begroting 2021 uit te komen er gedurende twee jaar geen volumegroei en geen kostenstijging mag plaatsvinden.

Download het volledige rapport of neem contact op met senior adviseur Erwin Ormel.

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RAPPORT

Partnerbijdrage

BMC eRWIN oRMEL bmc
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek