Menu

Afspraken VNG, Rijk en IPO over raming stelposten Jeugd in meerjarenraming

vrijdag 26 augustus 2022

Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75%.

Daarnaast is een verwerkingsmethodiek afgesproken voor de extra korting op de jeugdzorg ten bedrage van € 500 miljoen, welke voor rekening en risico van het rijk komt. In de meicirculaire 2022 was met deze posten nog geen rekening gehouden.

Bron

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek