Menu

Accountantscontrole Sociaal Domein

woensdag 21 november 2018

Donderdag 15 november was de FAMO ronde tafelbijeenkomst ‘Omgaan met accountants’. Kon u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst, dan kunt u hieronder een korte samenvatting lezen. De volgend ronde tafelbijeenkomst vindt plaats woensdag 6 februari 2019. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Samenvatting ronde tafel ‘Omgaan met Accountants’

De aanwezige accountants en medewerkers van gemeenten deelden de huidige beelden over het verloop van accountantscontroles. Hieruit blijkt de opgave om te verbeteren en werden aanbevelingen uitgehaald zoals:

  • Zorg als gemeente voor een duidelijke visie en sluit de interne processen daarop aan
  • Bekijk vooraf met alle interne betrokkenen, ketenpartners en accountant welke overeenkomst met een (of meer) aanbieder(s) gewenst is. Beperk het aantal aanbieders.
  • Zorg voor een eenvoudiger beheersbare overeenkomst bijvoorbeeld op basis van ‘lumpsum’. Dus gericht op ‘nut’ ofwel ‘outcome’ en niet of minder op ‘output’ (prestaties ofwel p*q).
  • Sluit een overeenkomst voor de maximale periode met ruimte voor aanbieders om te investeren en zorg voor stelselmatige evaluatie van realisatie. Schakel hulp van een onafhankelijke deskundige in hierbij.
  • Ga meer in gesprek en vooral ‘vooraf’: bij de wijze van inrichten en monitoren van processen, bij de wijze van contractering met aanbieders en de uitvoering van eigen en accountantscontrole.
  • Gebruik data voor monitoren, benchmarking en risico-analyse.
  • Investeer in opleiden en besef dat veranderen tijd en inspanning vergt.


Hans Smit, bestuurslid FAMO Netwerk

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen over de ronde tafelbijeenkomst ‘omgaan met accounts’ of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jos van Hout, T 06 54798851 of mail projecten@famo.org

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek