Menu

€ 215 miljoen gaat kwaliteit van leven in 12 Nederlandse regio’s verbeteren

maandag 26 november 2018

In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken en kwaliteiten, maar ook hun eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van natuur en landschappen. Dit kabinet kiest ervoor om samen met de regio de opgaven die daar spelen aan te pakken in de vorm van Regio Deals.

Kracht van de Regio Deal

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit. De regio’s zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

88 voorstellen voor Regio Deals

Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Bij de selectie van deals is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Dit resulteert in een diversiteit aan voorstellen. De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio.

12 Regio Deals geselecteerd

Uit de 88 voorstellen zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die het kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel voor 12 Regio Deals van de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Fifty-Fifty

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit regio zelf. Zo is er ruim 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek