Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

De WAB en inzicht en grip op de flexibele schil

zondag 8 december 2019

Anno 2020 heeft bijna elke gemeente een flexibele schil. Mede door veranderende wetgeving zoals de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) kan het erg lastig zijn om grip te houden op de kosten, juridische risico’s en de kwalitatieve bezetting van deze...

Deel dit via:
Lees meer

De rechtmatigheidsverklaring ...

woensdag 4 december 2019

En die heeft alles te maken met de vraag die je jezelf binnenkort toch écht moet stellen: hoe groot is de opgave voor onze organisatie om in 2021 een rechtmatigheidsoordeel te geven? Wat ís al goed geregeld en waar liggen de...

Deel dit via:
Lees meer

Participatiewet van kracht sinds 2015; wat zijn de ervaringen tot dusver?

woensdag 20 november 2019

In de afgelopen jaren is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening afgesloten. In diverse gemeenten en regio’s is...

Deel dit via:
Lees meer

Regiocarrousel "Digitale Transformatie"

donderdag 14 november 2019

FAMO organiseert met haar partners diverse bijeenkomsten. Een daarvan is de regiocarrousel 'Digitale Transformatie' die 31 oktober jl. in Amsterdam plaatsvond met onze partners PwC en het A&O fonds Gemeenten. Met geïnteresseerden gingen we in...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe inburgeringswet grote opgave voor gemeenten

vrijdag 8 november 2019

Nederlandse overheden staan aan de vooravond van een grote opgave: vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet inburgering. Met taal, inburgeren en werken als belangrijkste pijlers, zodat nieuwkomers sneller meedoen in onze maatschappij. Het Rijk wijst ...

Deel dit via:
Lees meer

Treasury; follow the money

donderdag 31 oktober 2019

“In de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) staat de treasuryfunctie centraal en is de treasuryparagraaf zowel bij de begroting als bij het jaarverslag verplicht gesteld. De gemeenteraad heeft het treasurystatuut vastgesteld waarin de...

Deel dit via:
Lees meer

VNG International zoekt financieel expert voor Zuid Afrika

woensdag 9 oktober 2019

VNG International is gevraagd een voorstel in te dienen ter versterking van de overheidsfinanciën in Zuid Afrika. Hiervoor zoeken ze een financieel expert die voor drie jaar naar Zuid Afrika wil. Het gaat om een adviesopdracht op het Ministerie van...

Deel dit via:
Lees meer

Sfeerverslag FAMO's Najaarsbijeenkomst

zondag 6 oktober 2019

Zoals gebruikelijk biedt de FAMO haar leden een najaarsbijeenkomst aan. September is de maand van de eventuele bijstelling van het gemeentefonds. Dit is dan ook een vast onderdeel van de bijeenkomst. Op vrijdag 27 september jl. vond de...

Deel dit via:
Lees meer

Segment Leerlijn Inkoop

zaterdag 28 september 2019

De jaarrekening is nog maar net door de gemeenteraad vastgesteld, als de voorbereiding voor de jaarafsluiting 2019 al weer in volle gang is. Bij veel gemeenten start de accountant op korte termijn de werkzaamheden voor de interim controle. De...

Deel dit via:
Lees meer

Inzet van het financieel instrumentarium ten behoeve van duurzaamheid

zaterdag 28 september 2019

BMC heeft in een verkennend onderzoek onderzocht hoe het (financieel) instrumentarium van een gemeente ingezet kan worden, om een bijdrage te leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij is gekeken in hoeverre aan bestaande...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek