Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Opleiding sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

woensdag 22 mei 2019

Woensdag 9 oktober 2019 start de opleiding ‘sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen’ van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze opleiding is gericht op ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die...

Deel dit via:
Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording: een kans voor meer control

maandag 13 mei 2019

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. De externe accountant krijgt hierdoor ook een andere rol. Dit heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen...

Deel dit via:
Lees meer

Hoe krijgt de gemeente grip op het sociaal domein?

maandag 13 mei 2019

Overal in Nederland worstelen gemeenten met tekorten op hun begroting. Van de huidige 355 gemeenten die ons land telt, melden er om en nabij de 100 dat de kosten die ze maken ten behoeve van het sociaal domein niet passen binnen de kaders van de...

Deel dit via:
Lees meer

Verkiezingen overheidsmanager van het jaar en beste overheidsorganisatie 2019 geopend

maandag 13 mei 2019

Op 19 november 2019 worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Overheidsmanager van het Jaar 2019 en de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Welke manager of organisatie moet namens jou genomineerd worden? Vanaf vandaag is de mogelijkheid tot...

Deel dit via:
Lees meer

Treasury - follow the money

maandag 6 mei 2019

“De treasury-functie van de gemeente dient tot: Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals...

Deel dit via:
Lees meer

BNG Bank Onderwijsdagen

woensdag 24 april 2019

In 2019 organiseert BNG Bank in samenwerking met Schooldomein een drietal bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed. BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland en stelt de publieke sector in staat...

Deel dit via:
Lees meer

Duurzaamheid bevorderen door subsidie of door inkoop?

maandag 15 april 2019

De tijd dat subsidie door gemeenten iets was van alleen het sociaal domein is al enige tijd voorbij. Net zoals het feit dat gemeenten maatschappelijke effecten in dat domein niet alleen meer realiseren via het instrument van subsidie. Daar heeft...

Deel dit via:
Lees meer

Van onzekerheid naar vertrouwen

vrijdag 12 april 2019

Van verticaal naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van overheidsdenken naar overheidsparticipatie en co-creatie. Ontwikkelingen met gevolgen voor ons dagelijks doen! We gaan naar een samenleving 3.0 en verkeren in een kantelperiode.

Deel dit via:
Lees meer

Samenwerken met andere organisaties

vrijdag 29 maart 2019

Er wordt geen project of ontwikkeling op de rails gezet, of vanaf moment één wordt ‘samenwerken’ bestempeld als de weg die is te gaan. Is dit nu het nieuwe cliché bij overheden en instellingen dat alleen maar leidt tot overspannen verwachtingen? Of...

Deel dit via:
Lees meer

Omgevingswet: ga nu aan de slag met het omgevingsplan!

vrijdag 29 maart 2019

De binnenstad van Utrecht is volop in ontwikkeling. Eén van de grootste projecten is de verbouwing van Utrecht Centraal Station. Waar het station ooit gebouwd was voor 35 miljoen reizigers per jaar, maken naar verwachting 100 miljoen reizigers...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek