Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Bepaling van het weerstandsvermogen

zaterdag 30 april 2022

Na de invoering van de 3-decentralisaties in 2015 is er sprake van oplopende kosten bij de gemeenten. De druk op de begroting is toegenomen en de afgelopen jaren is dit niet minder geworden. Onvoorspelbare uitgaven in het kader van Corona maar ook...

Deel dit via:
Lees meer

Vragenlijst 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

zaterdag 30 april 2022

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om...

Deel dit via:
Lees meer

Heeft jouw organisatie al een frauderisicoanalyse gemaakt?

zaterdag 30 april 2022

Vanaf dit jaar zijn accountants verplicht om in hun controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Daarnaast is het hebben van een fraude analyse noodzakelijk als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording (misbruik en oneigenlijk...

Deel dit via:
Lees meer

Horizontale verantwoording

zondag 24 april 2022

In opdracht van de ministeries van BZK en VWS doet BMC onderzoek naar Horizontale verantwoording. Het is de bedoeling dat BMC rond de zomer adviseert wat ervoor nodig is om Horizontale verantwoording in het sociaal domein te laten werken. De...

Deel dit via:
Lees meer

8 tips voor de Jaarrekening

woensdag 13 april 2022

Vooral de afdeling Finance werkt aan de jaarrekening. De accountant controleert, maar de controller is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid. Op afstand blijven is dan ook een no go. Als controller moet u bovenop het opstel- en controleproces...

Deel dit via:
Lees meer

Herverdeling gemeentefonds wordt ingevoerd per 1 januari 2023

vrijdag 8 april 2022

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de eerder aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 invoeren. Dit heeft zij op 6 april jl. via een Kamerbrief laten weten. In deze Maartbrief gaat ze verder...

Deel dit via:
Lees meer

BNG Bank verstrekt prepaid pinpassen voor vluchtelingen uit Oekraïne

dinsdag 5 april 2022

BNG Bank heeft op vrijdag 1 april alle gemeenten in Nederland benaderd met een aanbod om prepaid pinpassen te bestellen voor Oekraïense vluchtelingen. Dit als alternatief voor het verstrekken van contant geld aan de vluchtelingen, die doorgaans nog...

Deel dit via:
Lees meer

Regiodagen Gemeentefinanciën 'Gemeenten in hun kracht'

donderdag 31 maart 2022

Na een afwezigheid van bijna drie jaar vinden dit jaar weer de Regiodagen Gemeentefinanciën plaats op:17 mei in Zwolle, 18 mei in ‘s-Hertogenbosch en 23 mei in UtrechtDe Regiodagen Gemeentefinanciën 2022 staan in het teken van het versterken van...

Deel dit via:
Lees meer

Benchmark gemeentefinanciën

dinsdag 29 maart 2022

In de It’s Public Benchmark Gemeentefinanciën worden de uitgaven voor iedere gemeente vergeleken met de ‘richtinggevende verdeling’ in het gemeentefonds. Hoewel gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun geld inzetten, geeft deze vergelijking toch een ...

Deel dit via:
Lees meer

Toekomst van Financiën bij Gemeenten

maandag 28 maart 2022

De financiële functie van gemeenten verandert ingrijpend door technologische vernieuwingen. Hoe zorg je dat jouw gemeente is voorbereid op de toekomst en meegaat met technologische vernieuwingen?Samen met TwynstraGudde en Deloitte organiseert A&O...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek