Menu

Wat betekent corona voor rechtmatigheid van de jaarrekening (en dan met name de zorggelden) | Sessie 2

dinsdag 26 januari 2021 15:30 - dinsdag 26 januari 2021 17:00
170811- AB logo naast elkaar

We hebben al een flinke tijd te maken met de crisis rondom het COVID-19 virus. Dit heeft een enorme impact op onze samenleving. Niet alleen op het vlak van volksgezondheid maar ook op andere aspecten van het leven. De economie krijgt een klap, mensen verliezen hun baan en voor gemeenten heeft dit alles ook grote financiële gevolgen. Eigen inkomsten blijven achter (parkeerinkomsten, leges, ed.), maatschappelijke organisaties en sportverenigingen hebben het financieel moeilijk, wat zijn de gevolgen voor grondexploitaties, welke risico’s lopen gemeenten? Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die nu actueel zijn.

Gemeenten maken zich langzamerhand op voor de jaarrekening. Dit jaar wordt een bijzondere jaarrekening door de coronacrisis. Hoe moet je omgaan met de ontvangen rijksmiddelen en de risico’s die er nu zijn rondom dit thema? Hoe stel je de rechtmatigheid vast van zorg die wel doorbetaald is maar niet altijd geleverd is? Waar moet je op letten bij het opstellen van de jaarrekening? Wat betekent de onzekerheid voor grondexploitaties?

Programma

In 3 online sessies besteden we aandacht aan al deze thema’s. Iedere sessie behandelt een ander aspect:

  • Sessie 1 – Wat betekent corona voor de verslaglegging van de jaarrekening (BBV)
  • Sessie 2 – Wat betekent corona voor rechtmatigheid van de jaarrekening (en dan met name de zorggelden)
  • Sessie 3 – Wat betekent corona voor de paragraaf grondbeleid?

Iedere sessie bestaat uit een korte training van een uur, waarin we uitleggen wat de bijzonderheden zijn of waar je rekening mee moet houden. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

De sessies vinden plaats op de volgende data en tijden:

  • Dinsdag 19 januari van 15.30 – 17.00 uur
  • Dinsdag 26 januari van 15.30 – 17.00 uur
  • Dinsdag 2 februari van 15.30 – 17.00 uur

Kosten & inschrijving

De kosten voor deelname aan alle sessies bedragen € 199,-

Inschrijven voor een enkele sessie is ook mogelijk. De kosten bedragen € 75,- per sessie.

Je kunt je inschrijven via deze link.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op Wendy Dekker via w.dekker@segment.nl of 033 – 434 50 85.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek