Menu

Summercourse: Grip op sociaal domein

dinsdag 27 augustus 2019 09:00 - dinsdag 27 augustus 2019 17:00
summercourse bdo

De afgelopen periode heeft laten zien dat de decentralisaties in het sociaal domein veel geld kosten, dat er tekorten ontstaan en dat gemeenten moeite hebben om grip te krijgen.

Tijdens onze Summercourse ‘Grip op het sociaal domein’ geeft BDO u de handvatten om meer grip te gaan creëren. BDO duikt samen met u in de laatste ontwikkelingen, laat best practises zien en geeft aan hoe u bezuinigingen op korte termijn kunt doorvoeren zonder daarbij het beleid al te veel geweld aan te doen. Tevens worden de zaken geschetst waar u de komende drie jaar rekening mee moet houden, zowel beleidsmatig als budgettair. Ook wordt gekeken naar mogelijke beheersmaatregelen en wat de rol is van data. Daarnaast wordt u volop ruimte geboden om praktijkervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Voor wie?
Financiële medewerkers en beleidsmedewerkers sociaal domein bij gemeenten

Doelstellingen
Na afloop van de Summercourse bent u o.a. op de hoogte van:

  • De laatste stand van zaken, ontwikkelingen en budgettaire veranderingen voor de komende jaren op het gebied van de Participatiewet (o.a. ‘Simpel switchen in de keten’, inzet Loonkosten-
    subsidie), Wmo (middelen ‘Beschermd Wonen’), Jeugdhulpverlening (contractmanagement) en de
    aanstaande nieuwe Wet Inburgering
  • Hoe de organisatie de opgaven het meest efficiënt en effectief uitvoert en hoe u daar op stuurt
  • Hoe bezuiningsmaatregelen het beste geïmplementeerd worden
  • Welke risico’s er zijn en de beheersmaatregelen u die u kunt nemen
  • Het gebruik van data op het gebied van uitvoering in het sociaal domein

Daarbij zullen wij gebruik maken van concrete -geanonimiseerde- voorbeelden uit onze adviespraktijk. Tevens kan iedere deelnemer een casus -vooraf- inbrengen die tijdens de Summercourse aan de orde komt. De Summercourse is dan ook interactief zodat deelnemers concrete handvatten mee terug kunnen nemen.

Meer weten over het programma? Klik hier

Meld u aan
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek