Menu

Riskcongres Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein

woensdag 13 februari 2019 11:30 - woensdag 13 februari 2019 18:00

Datum: 13 februari 2019
Tijd: 11.30 - 18.00 uur
Locatie: provinciehuis Utrecht

Nederland telt in totaal meer dan 355 gemeenten. Deze zijn allemaal met elkaar vergelijkbaar en hebben nu veel meer taken dan in het verleden, waarbij er uiteraard verschillen zijn door de omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de provincie Friesland heeft nu eenmaal andere uitdagingen inzake Sociaal Domein dan Rotterdam. Beide partijen komen als keynotes aan het woord op woensdag 13 februari in de Raadszaal van het Provinciehuis in Utrecht, maar ook de Sociale Verzekeringsbank komt aan het woord. Zij zijn immers cruciaal voor het sociale domein. Veel vraagstukken zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar, maar de aanpak per gemeente verschilt. Gemeenten zijn in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen de standpunten becommentarieerd worden en worden getoetst met het beleid van het Ministerie. Het Ministerie gaat daarbij graag het debat aan met het Lokaal Bestuur. Experts van onder andere de FAMO en VNG zullen ook inhoudelijk reageren op geleverde bijdragen.

Programma

De opzet van het RiskCongres Lokaal Bestuur is bij uitstek interactief. Het Congres begint om 12.00 uur met keuze lunchworkshops. Daarna zijn alle sessies plenair en vinden plaats in de Statenzaal van het provinciehuis Utrecht. Onze Content Director Piet Klop zal samen met Ronald Provoost alles in goede banen leiden. De voertaal van ons Congres is Nederlands. Het RiskCongres Lokaal Bestuur wordt om 17.05 uur afgesloten met een networking cocktail.

11.30-12.00 uurOntvangst met koffie, thee, welkom en overhandiging van het congresboekje.
12.00-12.20 uurAanvang plenaire sessie in de Statenzaal
Intro door Michel Klompmaker en Piet Klop, gevolgd door pitches voor de keuze lunchworkshops.
12.25-13.50 uurLunchworkshop
De lunchworkshop wordt verzorgd door Adlasz en zal gaan over de Jeugdzorg, met als titel “Jeugdzorg,
het voorspelbaar maken van de kosten.” Overal in het land hebben gemeenten te maken met over-
schrijdingen van de budgetten Jeugdzorg. Het voorspellen van budgetuitputting is voor velen een black box.
Hoe kun je zicht krijgen op inzicht? Adlasz heeft dat bij een aantal gemeenten al met succes gedaan en
gaat met u die voorbeelden delen.
14.00-15.15 uurAanvang plenaire sessie deel 1, met keynotes Esther Verhagen en Paul Hofstra.
Wethouder Esther Verhagen van de plattelandsgemeente Ooststellingwerf (Friesland), zal als eerste de
specifieke problemen benoemen inzake het Sociaal Domein van haar gemeente. Ze zal ook haar plan van
aanpak op maat toelichten.Van de veel grotere gemeente Rotterdam zal Paul Hofstra, directeur
Rekenkamer, daarop reageren, maar hij zal vooral de verschillen in aanpak gaan uitleggen.
Dit gedeelte staat onder leiding van Piet Klop en hij wordt daarbij ondersteund door het expert panel,
bestaande uit onder andere Bea Moed, Chris Ravensbergen en Sabine van Gorp.

15.15-15.45 uurNetworking pauze in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht
15.45-16.45 uurAanvang plenaire sessie deel 2 / Met twee keynotes
Het tweede gedeelte van het plenaire programma met thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het
Sociaal Domein wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van een middelgrote gemeente, nadat we
in deel een de kleine gemeente alsook de grote stad aan het woord gehad hebben. Het Sociaal Domein
kan niet functioneren zonder de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De directeur van de Audit Dienst
Ronald van Rijswijk zal vanuit SVB als keynote spreken. Deel twee word gemodereerd door Ronald
Provoost en hij krijgt voor wat betreft het debat de hulp van het expertpanel, met onder andere
Astrid van de Klift van FAMO.

16.45-17.00 uur Reflectie door de directeur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeenten
waren aan het woord, de SVB, de expert, het publiek, maar uiteindelijk worden de hoofdlijnen van het
beleid bepaald in Den Haag. Vandaar dat we het woord geven aan de directeur van het Ministerie om
spontaan te reflecteren op hetgeen hij vanmiddag allemaal gehoord en gezien heeft. Hij zal daarbij
ook ingaan op de vragen vanuit de zaal onder leiding van Piet Klop.
17.00-17.05 uurAfsluiting door Piet Klop, dagvoorzitter
17.05-18.00 uurNetworking Cocktail

Speciale korting voor FAMO-leden

Voor leden van FAMO geldt een speciale korting van 50 euro. U betaalt dan slechts 295 euro, exclusief btw in plaats van 345 euro, exclusief btw, inclusief lunchworkshop en networking cocktail, deelnemingscertificaat en na afloop de presentaties naar keuze in uw mailbox. U vermeldt dit gewoon onder 'kortingscode' bij uw online inschrijving.

Voor deelnemers ligt op aanvraag het deelnemingscertificaat klaar na afloop voor de PE-punten. Wel graag even aangeven bij de aanmelding.

Klik op deze button voor inschrijving
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek