Menu

Regiodagen Gemeentefinanciën 2019 'Op weg naar nieuwe verhoudingen’, Utrecht

donderdag 4 juli 2019 09:30 - donderdag 4 juli 2019 17:00
Regiodagen gemeentefinanciën BZK

Data & Locatie

Data & locaties:

  • 27 juni Pullman Cocagne, Eindhoven (Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven)
  • 2 juli Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle (Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle)
  • 4 juli Mediaplaza Jaarbeurs, Utrecht (Hallencomplex, Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht)

Doelgroep:
Hoofden financiën, financieel medewerkers of specialisten bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid.

Op weg naar nieuwe verhoudingen

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Ben je hoofd financiën, financieel medewerker of specialist? Dan zijn deze dagen bedoeld voor jou! Niet alleen krijg je de laatste informatie, je hebt ook de mogelijkheid om collega’s van het Rijk en andere gemeenten te ontmoeten en samen te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden. Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2019 is daarom Op weg naar nieuwe verhoudingen.

We staan het komend jaar voor een aantal uitdagingen: Het klimaatakkoord, het Interbestuurlijk Programma, de Omgevingswet, de Herziening financiële verhoudingen, de diverse regionale opgaven. Hier zullen we als overheden met elkaar en anderen aan moeten werken. Er is niet één manier en het zal niet altijd in één keer goed gaan, maar door met elkaar in gesprek te blijven, te zoeken naar nieuwe bruggen en te komen met creatieve oplossingen gaan we samen op weg naar nieuwe verhoudingen. Tijdens de Regiodagen gaan we graag met jou in gesprek over de financiële aspecten van een aantal onderwerpen waar deze nieuwe verhoudingen zullen moeten worden toegepast.

Wat kun je verwachten op de Regiodagen Gemeentefinanciën 2019?

  • Een persoonlijk congres met aandacht voor de dynamiek van het werkveld en een blik op de toekomst.
  • Keuze uit verschillende financiële workshops over onder andere het gemeentefonds, herziening Financiële-verhoudingswet, de Omgevingswet, het Besluit begroting verantwoording, grondexploitatie, aanbesteden, de financiële administratie, het financieel toezicht, het BTW-compensatiefonds en de rechtmatigheidsverantwoording.
  • Praktijkvoorbeelden; collega’s ontmoeten tijdens deze inspirerende dagen en praktisch leren van elkaar. Meer hierover in de definitieve uitnodiging.
  • Netwerkcafé. In het Netwerkcafé staan specialisten voor je klaar en is er de mogelijkheid om wat dieper op een onderwerp in te gaan.

Programma

09.30 - 10.00 uur Registratie en inloop met koffie/thee
10.00 - 11.00 uurPlenaire start met dagvoorzitter en filmer/vlogger Rob Koops
11.00 - 12.00 uur1e workshopronde
12.00 - 12.45 uurLunch
12.45 - 13.45 uur2e workshopronde
13.45 - 14.00 uurKorte pauze
14.00 - 15.00 uur3e workshopronde
15.00 - 16.00 uurInhoudelijke afsluiting met Michiel van Vugt. Deze voormalig hockeyer laat op een humoristische manier zien hoe je gedrag je soms in de weg zit.
16.00 - 17.00 uurNapraten met een hapje en een drankje

Workshops

Niveau van 1 (beginners) tot en met 5 (gevorderden)

De uitgebreide beschrijving van de workshops vind je op https://www.regiodagengemeentefinancien.nl/

1. Vernieuwing BBV: het effect voor begroting en jaarstukken
2. Eerste hulp bij aanbesteden en accountantscontrole
3. Actualisatie notitie Grondbeleid: wat komt er in? (DUURT TWEE RONDES)
4. BCF: hoe het werkt en de budgettaire actualiteit
5. Wat gaat het (interbestuurlijk) toezicht van de toekomst betekenen?
6. Declaraties in het sociaal domein: procesveranderingen
7. Staatssteun als financieel beleidsinstrument
8. De financiële effecten van de stelselwijziging Omgevingswet
9. Aan de slag met de IV3-data! Inzicht in enkele minuten! (DUURT TWEE RONDES)
10. SiSa in de garage voor groot onderhoud!
11. Introductie Financiën Participatiewet
12 .Verdieping Financiën Participatiewet
13. Financiering van de energietransitie
14. Wendbare bedrijfsvoering door duurzame inzetbaarheid
15. Sport en BTW
16. Het gemeentefonds, verdeelmodellen en circulaires voor beginners (DUURT TWEE
17. Herijking gemeentefonds (DUURT TWEE RONDES)
18. Rechtmatigheidsverantwoording
19. Bewegingsvrijheid én verantwoording: hoe gaat dat samen?
20. Prestatiemeting en benchmarken bij gemeenten (VINDT ALLEEN OP 4 JULI PLAATS)

Inschrijven

Je kunt je aanmelden via onderstaande button 'INSCHRIJVEN'. Indien je speciale dieetwensen, allergieën of bijzondere beperkingen hebt, kun je dit op het formulier aangeven. Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. Een week voorafgaand aan het congres ontvang je een definitieve bevestiging met praktische informatie.

INSCHRIJVEN

Deelnamekosten

De deelname aan de Regiodagen Gemeentefinanciën is kosteloos, maar realiseer je dat als je niet verschijnt zonder afmelding dit ten nadele kan zijn van iemand die wij hebben moeten teleurstellen. Ben je niet aanwezig zonder annulering, minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst waarvoor je je hebt ingeschreven? Dan kan de organisatie besluiten een no-show fee op te leggen van € 75,-.

Annulering

Annuleren of wijzigen kan tot uiterlijk 10 dagen voor de desbetreffende dag. Je mag altijd een vervanger opgeven via vngcongressen@vng.nl

Vragen of meer info?

De Regiodagen Gemeentefinanciën worden georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën, de VNG en de FAMO.

Wil je meer inhoudelijke informatie over de Regiodagen, stuur je vraag dan naar PostbusRegiodagen@minbzk.nl.

De logistieke organisatie van de Regiodagen Gemeentefinanciën is in handen van VNG Congressen. Neem voor praktische informatie contact op met VNG Congressen (t. 070-373 84 58 of e. vngcongressen@vng.nl)

vng famo bzk min finan
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek