Menu

Grip op het sociaal domein

maandag 21 november 2022 09:00
Segment

Meer dan ooit is er behoefte om te kunnen sturen op resultaat in het sociaal domein. Veel gemeenten kampen met grote tekorten op hun budgetten en de coronacrisis heeft hierbij voor extra druk op de ketel gezorgd. Tel daar de huidige energiecrisis en bijbehorende energiearmoede bij op en de situatie wordt er niet rooskleuriger op. Gemeenten kampen met dreigende tekorten op alle zorg- en bijstandsbudgetten en zij moeten noodgedwongen hard bezuinigen. Financieel is het een grote uitdaging voor gemeenten om grip op de kosten en uitvoering te krijgen.

Hiernaast komt er nieuwe wet- en regelgeving op de gemeente af. Te denken valt aan de rechtmatigheidsverantwoording. Wat kan je als gemeente doen om de zekerheid rondom de prestatielevering te vergroten?

Door bovenstaande ontwikkelingen blijft de opgave voor gemeenten onveranderd groot. Is jouw gemeente voldoende in control?

Cursus

Segment biedt gemeenten ondersteuning bij hun financiën in het sociaal domein, in de vorm van de cursus ‘Sociaal Domein in control’. Deze cursus geeft praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein. Aan bod komen de visie en missie voor het sociaal domein, het stellen van kaders, het verzamelen en interpreteren van de juiste data en de interactie met ketenpartners en interne stakeholders. Al deze componenten moeten met elkaar in balans zijn om tot resultaat te komen.

Verbeterplan

We gaan in deze cursus ook aan de slag met jouw eigen situatie. We beginnen op de eerste dag met een analyse van de verbeterpunten binnen jouw organisatie. Op de tweede dag ga je aan de slag met een concreet verbeterplan dat je vervolgens in de praktijk kan toepassen. Na een maand volgt een korte evaluatie met ruimte voor het oplossen van eventuele problemen.

Startdata: 21 november en 13 februari
Duur: 2 dagen + 1 dagdeel
Plaats: Utrecht

Meer informatie
Segment opleidingen

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek