Menu

Dialoogtafel Denken over data (Publiek Denken)

donderdag 22 maart 2018 00:00

Op 22 maart aanstaande organiseert Publiek Denken in samenwerking met platform O de dialoogtafel Denken over data.

Wat kan de overheid doen met data? Is het begrip niet gewoon een hype, vroeg gezaghebbend tech-platform Frankwatching.com zich in 2014 af. Vier jaar later weten we het antwoord. De vraag is nu: hoe kunnen we data meer structureel inzetten in het beleidsproces? En hoe kunnen ze bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid?

Een ding is duidelijk: de overheid zal slim te werk moeten gaan en als een platform moeten opereren. Daarbij is de samenwerking met bedrijven en burgers cruciaal, want de nieuwe generatie digitale infrastructuren en de daarin verzamelde data zijn vaak in handen van burgers of grote multinationals als Facebook, Eneco, Siemens, Philips, TomTom en Google. Voorbeelden van zo’n samenwerking zijn er gelukkig al. In het Partnership Talking Traffic werkt het ministerie van IenW samen met KPN en andere partijen om nieuwe diensten te leveren voor de infrastructuur in Nederland.

Behalve slim moet de overheid vooral ook voorzichtig zijn. Want het gebruik van data creëert niet alleen kansen; er zijn ook uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie, privacy en veiligheid. Gemeenten zijn druk bezig om deze uitdagingen het hoofd te bieden maar de vraag is: gaat dat snel genoeg? Dit jaar treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)in werking en gaat de het Digital Trust Centre van start. Maar de WRR waarschuwde vorig jaar dat sterkere waarborgen nodig zijn voor de vrijheidsrechten van burger. Bovendien zijn toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de CTIVD onvoldoende toegerust voor de uitdagingen van het data.

Hoe kunnen data bijdragen aan het ontwikkelen van effectiever beleid? En hoe kan de overheid de samenwerking met burgers, bedrijfsleven en wetenschap verbeteren? Welke extra maatregelen zijn nodig om de veiligheid en privacy van burgers te garanderen? Waar liggen de grenzen van wat we met data kunnen en mogen doen?

Beoogde panelleden: Jan-Bert Dijkstra (directeur Programma Beter Benutten bij het ministerie van IenW), Wolfgang Ebbers (hoogleraar digitale overheidsdiensten Universiteit Twente), Robert van Geffen (voorzitter DDMA), Steven Luitjens (directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van BZK), Cecile Schut (directeur Systeemtoezicht, beveiliging en technologie bij Autoriteit Persoonsgegevens), en Marielle van der Zanden (CIO bij de gemeente Utrecht) en Emine Özyenici (directeur Informatievoorziening van het ministerie van JenV).

Informatie over tijdstip en locatie volgt. Wilt u aanwezig zijn, meld u zich dan aan via de volgende link: https://publiekdenken.nl/evenementen/dialoogtafels/dialoogtafel-denken-over-data/

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek