Menu

BDO Workshop Wet normalisering rechtspositie ambtenaren - Vught

donderdag 7 december 2017 08:30 - donderdag 7 december 2017 16:30

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee volgens de nieuwe Ambtenarenwet een werknemer. En zo wordt die huidige publiekrechtelijke aanstelling een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

De invoering van deze wet kan de nodige risico’s meebrengen, maar ook kansen bieden. Wilt u (meer) kennis opdoen over de WNRA, handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak en/of kennis opdoen van het private arbeidsrecht? BDO houdt workshops WNRA. Tijdens de workshop wordt ingegaan op onder andere: beleid en strategie, (opzet) projectorganisatie, arbeidsovereenkomsten, cao-recht, ontslagrecht, WKR en aanverwante thema's.

Doelgroep

Deze workshop is ontwikkeld voor gemeentesecretarissen, hr-medewerkers en hoofden bedrijfsvoering die behoefte hebben aan een praktijkgerichte kennissessie en met een plan van aanpak naar huis willen gaan.

Doelstellingen

Na afloop van de workshop bent u op de hoogte over:

  • Inhoud WNRA en de betekenis voor uw organisatie;
  • Eerste aanzet voor een plan van aanpak voor invoering WNRA in uw organisatie;
  • Relevante fiscale aandachtspunten;
  • Relevante juridische informatie op het gebied van private arbeidsrecht met betrekking tot:
    - Arbeidsovereenkomsten;
    - Totstandkoming en werking cao's;
    - Ontslag en beëindiging (private) arbeidsovereenkomst.

Kosten en aanmelden

De kosten voor deze workshop WNRA bedragen 350 euro exclusief btw per deelnemer. U kunt deelnemen tijdens de workshopdata: 23 november (Apeldoorn), 30 november (Houten) en 7 december (Vught). Meer weten over het programma en aanmelden? Kijk dan op www.evenementenbdo.nl/workshop-wnra.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek