Menu

BDO - Actualiteitenbijeenkomst lokale overheid

donderdag 5 maart 2020 09:00
actualiteiten bijeenkomst lokale overheid

Actualiteitenbijeenkomst lokale overheid

Datum: 5 maart 2020
Tijd: 14.00 - 17.45 uur
Locatie: BDO Amstelveen, Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen

Op 5 maart staat de laatste Actualiteitenbijeenkomsten Lokale Overheid van onze partner BDO op het programma. De bijeenkomst biedt (concern)controllers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne controle, planning & control of die (een deel van) deze interne controle uitvoeren, verdieping binnen het vakgebied. Zij worden tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a. besluitvorming begroting en verantwoording provincies en gemeente, gevolgen WNRA, ontwikkeling financiƫle positie gemeenten.

Lokale overheden streven vandaag de dag naar het behalen van maatschappelijke doelen en de besteding van de budgetten / uitgaven als onderdeel van de programmabegroting. Naast de uitvoering van de wettelijke taken hebben lokale overheden te maken met externe ontwikkelingen die effect hebben op het behalen van de maatschappelijke doelen. Ontwikkelingen van de afgelopen jaren:

  • Decentralisatie van het sociaal domein. Nog steeds zijn tekorten in de jeugdzorg een belangrijk knelpunt in de begroting van de gemeente
  • Vluchtelingen stroom uit oorlogsgebieden
  • Voorbereiding implementatie Omgevingswet
  • Toenemen druk op de woningmarkt
  • Leegstand vastgoed in krimpgebieden

Zo zijn de opgaven voor gemeenten de komende jaren ook groot en talrijk, denk aan zaken zoals het omgaan met informatie technologie, de energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, gevolgen van bevolkingskrimp of -stagnatie en het realiseren van een concurrerende en circulaire economie. En voor deze veranderingen is voldoende draagvlak vanuit de maatschappij cruciaal. Terwijl er een groeiende groep burgers is die onzeker is over de toekomst.

Verdieping binnen uw vakgebied!

BDO organiseert geregeld workshops, seminars en opleidingsdagen voor klanten en relaties die onder andere in het teken van deze ontwikkelingen staan. In februari en maart 2020 staan de Actualiteitenbijeenkomsten Lokale Overheid op het programma. De bijeenkomst biedt (concern)controllers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne controle, planning & control of die (een deel van) deze interne controle uitvoeren, verdieping binnen het vakgebied. Zij worden tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van:

  • Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente: wat is de impact van de laatste uitingen van de commissie BBV op de jaarrekening 2019 en begroting 2021?
  • Rechtmatigheidsverantwoording: wat is het effect van de actuele uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording op uw organisatie?
  • Technologie: Inzet van Robotic Process Automation (RPA) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor het vergroten van uw grip op de organisatie.
  • Gevolgen van de WNRA
  • Ontwikkeling van de financiĆ«le positie van gemeenten
Programma
Aanmelden
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek