Menu

Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht 'ATT'

maandag 15 april 2019 13:30 - maandag 15 april 2019 16:00
agenda voor toekomst van het ibp

Datum: maandag 15 april 2019
Tijd: 13.30 16.00 uur- (inloop vanaf 13.00uur)
Locatie: provinciehuis Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, hebben in 2018 gezamenlijk de ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht’ (ATT) opgesteld. Het doel van het interbestuurlijk toezicht is dat bewoners en ondernemers erop kunnen blijven vertrouwen dat de overheid haar taken goed uitvoert. De agenda gaat zowel over generiek als financieel toezicht. De nieuwe werkwijze van het toezicht sluit beter aan bij de bestuurlijke verhoudingen, de complexe maatschappelijke opgaven en het tempo waarin we daar in Nederland aan werken.

Uw kennis, inzichten en visie zijn nodig

Bent u als toezichtontvanger betrokken bij het financieel toezicht en/of het generiek toezicht? Kom dan maandagmiddag 15 april 2019 naar het provinciehuis Gelderland in Arnhem. Op die middag willen wij graag met u de verdieping in over de vernieuwing van het Interbestuurlijk (generiek en financieel) toezicht. Gemeenten zijn toezichtontvangers en hebben belang bij de vernieuwing. Uw kennis, inzichten en visie zijn nodig om dit goed vorm te geven.

Gezamenlijk uitwerken actielijnen

In de agenda staan 7 ontwerpprincipes en 5 actielijnen opgenomen. Deze actielijnen moeten we samen (als gemeenten, provincies, rijk en waterschappen) in de komende maanden uitwerken. Meer informatie over de agenda van de toekomst van het interbestuurlijk toezicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden bijeenkomst

U kunt zich aanmelden door een mailbericht te sturen naar: postbus.ATT@minbzk.nl. (deelname op volgorde van aanmelding)

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek