Menu

Regiodagen Gemeentefinanciën 'Gemeenten in hun kracht',

woensdag 18 mei 2022 09:30 - woensdag 18 mei 2022 17:00

De Regiodagen Gemeentefinanciën 2022 staan in het teken van het versterken van gemeenten. Gemeenten moeten in staat zijn om hun taken naar behoren uit te voeren, dat is het uitgangspunt van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Belangrijk hierbij is dat dat Rijk, gemeenten en medeoverheden met elkaar kaders, randvoorwaarden en instrumentarium creëren voor interbestuurlijk samenwerken. Zodat samen met meer slagkracht aan de opgaven uit het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ kan worden gewerkt.

Regiodagen Gemeentefinanciën zijn een ontmoetingsplek voor financiële experts bij de gemeentelijke overheid. Tijdens deze dagen zijn er uiteenlopende workshops te volgen over onder andere: de Hervormingsagenda jeugd, Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeentefonds, Financiële impact Omgevingswet voor gemeenten, Uitkeringsstelsel & SiSa en Bestuurlijke verhoudingen.

Data

  • Dinsdag 17 mei | Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
  • Woensdag 18 mei | Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch
  • Maandag 23 mei | Media Plaza Jaarbeurs in Utrecht

Wij zien er erg naar uit om elkaar na drie jaar weer fysiek te ontmoeten. Zet alvast de gewenste data in je agenda. Naast de inhoudelijke sessies is er de mogelijkheid om vakgenoten uit het land te ontmoeten, geïnspireerd te worden en volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied te komen.

Klik hier om naar de website Regiodagen Gemeentefinanciën te gaan
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek