Menu

Grip op het Sociaal Domein met datamanagement

vrijdag 22 maart 2019 10:30 - vrijdag 22 maart 2019 12:30

Datum: vrijdag 22 maart 2019
Tijd: 10.30 - 12.30 uur, aansluitend lunch
Locatie: Hofmeier, Lammenschansweg 144 in Leiden
Kosten: gratis, kosteloos
Voor wie: medewerkers van gemeenten in financiële functies op concerniveau
en medewerkers die inhoudelijk en leidinggevend betrokken zijn bij het sociaal domein

FAMO en haar partners Hofmeier en Segment nodigen u uit deel te nemen aan de bijeenkomst ´Grip op het sociaal domein met een grotere rol van datamanagement´. Met de deelnemers willen we van gedachten wisselen over toekomstige uitdagingen in het sociaal domein. Want uw inbreng maakt de opgave en de mogelijke oplossing scherper!

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend 22 maart 2019 van 10.30 – 12.30 uur in Leiden. Aansluitend kunt u tijdens de lunch informeel met andere deelnemers verder praten.

Wat is de aanleiding?

Binnen het sociaal domein zijn er vele onderwerpen die aandacht vragen. Denk hierbij aan:

 • het complexe speelveld met vele aanbieders,
 • de rolonduidelijkheid met bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • het gebruik en de analyse van de verschillende data,
 • de invulling van de rechtmatigheidseisen (mede in het licht van de rechtmatigheidsverklaring),
 • de invulling van de informatievoorziening en
 • het beteugelen van budgetten als straks alle middelen onderdeel uitmaken van het gemeentefonds.
 • de gevolgen van nieuwe wetgeving zowel organisatorisch als financieel
 • de financiële problemen voor veel gemeente op het sociaal domein.

Deze onderwerpen maken het nodig maatregelen te treffen om de grip op het sociaal domein te vergroten, zodat dit leidt tot een effectievere en efficiëntere uitvoering van de zorg.

Hoe kunnen we de uitdagingen met een gedegen werkwijze oppakken?

We willen graag met u in debat om tot een werkend handelingsinitiatief te komen. We denken dat het daarbij belangrijk is stil te staan bij de volgende drie pijlers om te weten te komen in hoeverre deze een rol spelen in de aanpak om grip te krijgen.

 • Het inrichten van de informatievoorziening en governance met een moderne en innovatieve invulling van de planning en control cyclus.
 • Het gebruik van Business Intelligence Tools: dit is van groot belang in het kader van datamanagement en data- analyse.
 • De medewerker van morgen die veel meer gebruik gaat maken van data bij het nemen van allerlei beslissingen.

Interesse? Meld u aan vóór 8 maart!

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst ‘Grip op het sociaal domein met datamanagement’? Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Aanmelden
presentatie1 hofmeier segment famo
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek