Menu

FAMO Winterbijeenkomst 'Gemeentefinanciën' 2018

vrijdag 23 februari 2018 09:30 - vrijdag 23 februari 2018 12:30


Datum:vrijdag 23 februari 2018
Tijden:09:30 - 13:00 uur
Locatie:MeetUp - Jaarbeursplein 6A, Utrecht

Thema: Startnota, Interbestuurlijk Programma en Gemeenteraadsverkiezingen

FAMO organiseert op 23 februari 2018 een extra bijeenkomst gemeentefinanciën om ten behoeve van de financiële uitgangspositie voor de gemeenteraadsverkiezingen een goede duiding te geven aan de startnota. Hierin worden ook de uitkomsten van het bestuurlijk programmaoverleg meegenomen. Vanuit het Ministerie van BZK en de VNG wordt de laatste stand van zaken toegelicht met betrekking tot de ontwikkeling omtrent het gemeentefonds.

Startnota
Op 3 november 2017 verstuurde Minister Hoekstra van Financiën de startnota van het kabinet-Rutte III aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat verder met de normeringsmethodiek, beter bekend als samen de trap op en af. Met ingang van 2018 wordt het systeem van de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven vervangen door de totale uitgaven onder het uitgavenplafond, wat een bredere basis geeft en daarmee een stabielere ontwikkeling van het gemeentefonds. Het cumulatief accres van het gemeentefonds loopt daarmee op tot 5,6 miljard in 2022.
Op 14 november publiceerde de VNG de ledenbrief: “Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten”. Hierin is toegelicht dat de hogere accressen ook moeten worden gebruikt om de kostenstijgingen in het sociaal domein op te vangen, maar dat in dat in de jaren 2018 en 2019 nog een aparte indexatie voor het sociaal domein beschikbaar komt, bovenop de berekende accressen.

Interbestuurlijk Programma
De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen zijn gekomen tot een Interbestuurlijk Programma (IBP) dat op woensdag 14 februari in het overhedenoverleg is bekrachtigd. In het Interbestuurlijke Programma (IBP) wordt samengewerkt aan de maatschappelijke opgaven en geeft uitvoering aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. De komende tijd wordt besteed om knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Meer hierover leest u op de website Interbestuurlijk programma.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Snel daarna worden coalities gevormd en raads- en/of collegeprogramma’s worden opgesteld. Op dat moment is er nog geen mei-circulaire beschikbaar, terwijl er behoefte is aan heldere financiele kaders voor de nieuwe coalitieperiode. Hoe moeten gemeenten omgaan met de ramingen van het plafond BTW-compensatiefonds, hoe wordt omgegaan met de integratie van de Integratie-uitkering Sociaal domein in de algemene uitkering, hoeveel financiele ruimte is er voor de nieuwe raad en college?

Financiering van ambities
Zowel het nieuwe kabinet als de nieuwe gemeenteraden zitten vol ambities. Om deze ambities waar te kunnen maken zijn financiële middelen vaak een bepalende factor. Hoe kun je zorgen voor een goede financiering van deze ambities en rekening houden met de risico's die dat met zich mee brengt. Onze FAMO partner Zanders neemt ons mee in de wondere wereld van financiering, financeringsrisico's en financieelrisicomanagement vanuit een integrale visie.

Voorlopig programma:

09.30 uur
Ontvangst, begroeting en koffie
10.00 uur
Opening door dagvoorzitter
10.05 uur
Toelichting op ontwikkelingen rondom het gemeentefonds:

- Annelies Kroeskamp, Hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur, Ministerie van BZK

- Robbert Verkuijlen, Coördinator Gemeentefinanciën, VNG
11.00 uur
Pauze
11.30 uur
Financiering van ambities: Hans Visser, Zanders Treasury & Finance Solutions
12.00 uur
Lunch
12.30 uurIn gesprek met de vertegenwoordigers van BZK en VNG over het IBP
13.00 uurEinde bijeenkomst


Tijdens deze winterbijeenkomst zijn de voorzitter en secretaris van de commissie BBV ook aanwezig om uw eventuele vragen over de publicatie checkpunten te beantwoorden.

Inschrijven:

De inschrijfmogelijkheid via de website is gesloten. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst, dan kunt u zich a.s. vrijdag ter plaatse bij de inschrijf/ontvangstbalie nog aanmelden voor deelname.

De kosten voor deelname bedragen:

  • FAMO-leden €90,- (excl. BTW).
  • Niet-leden €150,- (excl. BTW).

Annuleren

Bij verhindering, kunt u zich door een ander laten vervangen of u kunt uw inschrijving annuleren via secretariaat@famo.org. Als u binnen een week voor de bijeenkomst annuleert, brengen wij het inschrijfbedrag in rekening.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek