Menu

FAMO webinar: Toekomstgericht én toekomstbestendig

vrijdag 4 maart 2022 10:00 - vrijdag 4 maart 2022 11:00

Datum: 4 maart 2022
Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur
Kanaal : Microsoft Teams - deelnemers ontvangen een link en krijgen daarmee toegang tot de bijeenkomst

Over de samenwerking tussen strategen die niet wakker liggen van onzekerheden en adviseurs die niet rusten zonder een sluitende begroting

Op 16 maart 2022 vinden in de meeste Nederlandse gemeenten gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op veel plekken wordt daarom gewerkt aan overdrachtsdossiers en inwerkprogramma’s voor raadsleden en bestuurders. In Almere rondden we onlangs het project ‘Inzicht in de begroting’ af. En we voegden er het perspectief van een trendverkenning ‘Tijd voor Toekomst. Trendverkenning Almere 2026’ aan toe. Want, een nieuwe raadsperiode: daar kun je zowel als bestuurder, politicus als ambtenaar wel wat toekomstperspectief bij gebruiken!

Patrick de Vries (strategisch adviseur Financiën & Control) en Femke Schaafsma (concernstrateeg) nemen jullie op vrijdag 4 maart mee in de wijze waarop we in Almere toekomstgericht én toekomstbestendig willen werken. Die twee termen bevatten beide het woord ‘toekomst’, maar laten ook een subtiel verschil zien in functies, zoals dat eerder werd beschreven door Gertjan Arts en Co Verdaas als ‘strategen die niet wakker liggen van onzekerheden en adviseurs voor wie een sluitende begroting van belang is’. De webinar over ervaringen met trendonderzoek en inzicht in de begroting is interessant voor alle mensen die zich met de toekomst van de gemeente bezig houden. Ben jij beleidsondersteunend op het gebied van Financiën & Control, HRM & Organisatie en Informatiebeleid en wil je inspiratie voor een goed gesprek over de toekomst met je collega's en bestuurder: meld je dan aan voor deze webinar!

Over de webinar

'We denken dat onze ervaringen met trendonderzoek en inzicht in de begroting ook interessant zijn voor anderen. Voor mensen die zich niet dagelijks met Almere, maar wél met de toekomst bezig houden. Mensen die af en toe durven stilstaan, terugkijken, vooruitkijken en dat wat ze zien, verder willen brengen. Beleidsondersteunende afdelingen die zich bezig houden met Financiën & Control, HRM & Organisatie en Informatiebeleid kunnen daarbij een toekomstgerichte gesprekspartner zijn voor politiek, bestuur en organisatie.

De trendverkenning laat zien dat belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen onze nabije toekomst gaan bepalen. Behalve de directe impact van bijvoorbeeld vergrijzing, digitalisering en klimaatverandering, zien we ook dat mensen zich anders gaan verhouden tot elkaar, tot de overheid en tot hun leefomgeving. Soms lijken mensen meer tegenover elkaar te staan: we zien afnemend vertrouwen, toenemend protest en polarisatie. De trendverkenning schrijft niet voor welke aanpassingen in beleid precies nodig zullen zijn. Een raadslid zei dat mooi tijdens een toelichting op de trendverkenning: ‘Het biedt geen kader, maar geeft ons context.’ En dat is precies wat het is. We laten zien wat er mogelijk gaat gebeuren, waar dit mee te maken heeft en wat de relevantie voor de lokale overheid kan zijn.

De afgelopen periode kenmerkte zich, als het om het financiële huishoudboekje gaat, in Almere door drie bestuurlijke ambities. We begroten realistisch; we hebben inzicht in risico’s en we hebben duidelijke afspraken over buffers. Eén van de doelstellingen die vervolgens in het project ‘inzicht in de begroting’ aan de orde komt, is: ‘Een betaalbaar Almere in 2050’. Een toekomstbestendige begroting houdt rekening met de groei van de stad (en een meegroeiende ambtenarenapparaat). Ook is er in Almere nadrukkelijk aandacht voor vervangingsinvesteringen, bijvoorbeeld als het gaat om het vervangen van schoolgebouwen. Maar er zijn ook zaken die zich minder gemakkelijk laten voorspellen, zoals nieuw regeringsbeleid t.a.v. de energietransitie en de grote woningbouwopgave'.

9.50 uur Aanmelden / Inloggen
10.00 uurActualiteiten vanuit de FAMO
10.15 uur Presentatie door Patrick de Vries (strategisch adviseur Financiën & Control) en Femke Schaafsma (concernstrateeg) neemt u mee in de wijze waarop gemeente Almere toekomstgericht én toekomstbestendig wil werken.

Kosten

Alleen leden van FAMO kunnen kosteloos deelnemen aan het webinar.

Inschrijven

Meld je aan via onderstaande button INSCHRIJVEN aan voor het webinar. Twee dagen voor de bijeenkomst ontvang je een link met toegang tot het webinar. Wanneer je onverhoopt verhinderd bent of problemen ervaart tijdens de inschrijfprocedure, geef dit dan per mail door aan secretartiaat@famo.org of per telefoon 0183 – 641 081.

AANMELDFORMULIER
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek