Menu

FAMO webinar Rechtmatigheid en Frauderisico’s

vrijdag 12 november 2021 10:00 - vrijdag 12 november 2021 11:00

Webinar: Rechtmatigheid en Frauderisico's
Doelgroep: Deze webinar is interessant voor mensen die werkzaam zijn binnen bedrijfsvoering, accountancy, controllers maar zeker ook voor mensen die zich bezig houden met rechtmatigheid en frauderisico's. Voel je daarom ook vrij deze uitnodiging te delen met je collega's op dat domein.
Datum: vrijdag 12 november 2021
Tijdstip: 10.00 tot 11.00 uur
Kanaal: Microsoft Teams - deelnemers ontvangen een link en krijgen daarmee toegang tot de bijeenkomst

Webinar Rechtmatigheid en Frauderisico’s

In samenwerking met de NBA/SDO en gemeente Breda organiseert FAMO een webinar over Rechtmatigheid en Frauderisico´s op vrijdag 12 november 2021. In dit webinar lichten NBA/SDO en gemeente Breda onder andere toe:

  • Wat is nu precies fraude?
  • Wat is het verschil met misbruik en oneigenlijk gebruik?
  • Hoe kom je tot een adequaat fraude risicomanagement en hoe ziet een verklaring over fraude eruit?
  • Wat doe je als organisatie als er fraude wordt geconstateerd?

Inleiding

De commissie BBV heeft de kadernota rechtmatigheid 22 en het Addendum Kadernota rechtmatigheid 2021 vastgesteld. Een van de aanbevelingen van de commissie is geconstateerde fraude door eigen medewerkers toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering.

De NBA heeft brochures over frauderisicomanagement en een fraude-responsplan opgesteld en ter consultatie afgestemd met vele stakeholders. Ook heeft het bestuur van de NBA besloten dat accountants in de controleverklaring verplicht gaan rapporteren over fraude en continuiïeit. Hiervoor is ook een consultatie uitgezet en die gaat in december 2021 leiden tot aanpassing van de controlestandaard op basis waarvan de accountant rapporteert.

In het kader van het verplicht rapporteren heeft de NBA een free format pilot gehouden over verslagjaar 2020; accountants hebben hieraan meegedaan en in de controleverklaring gerapporteerd over frauderisico’s en over de controlewerkzaamheden en al dan niet de eventuele bevindingen zijn.

1. De gemeente Breda heeft met haar controlerend accountant in 2020 reeds geëxperimenteerd met het afgeven van een verklaring met daarin specifieke aandacht voor fraude. (zie pdf document hieronder)

2. Ook de gemeente Den Haag en de GAD heeft meegedaan en in verklaring gerapporteerd over fraude: zie: https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/866538/Raad%2014-07-2021, punt F.1.

Voor verslagjaar 2021 heeft de NBA alle accountants opgeroepen te gaan proefdraaien met rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaringen.

Interesse?

Alleen leden van FAMO kunnen kosteloos deelnemen aan het webinar. Niet leden kunnen ook inschrijven en deelnemen, maar betalen een bijdrage van € 95,- per persoon.

Inschrijven

Meld je aan via onderstaande button INSCHRIJVEN aan voor het webinar. Eén dag voor de bijeenkomst ontvangt u een link met toegang tot het webinar. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent of problemen ervaart tijdens de inschrijfprocedure, geeft u dit dan per mail door aan secretariaat@famo.org of per telefoon 0183 – 641 081.

INSCHRIJVEN
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek