Menu

FAMO Voorjaarsbijeenkomst 'Gemeentefinanciën'

vrijdag 9 juni 2023 12:00
20220610_100905

Dit jaar zal er weer een fysieke FAMO Voorjaarsbijeenkomst 'Gemeentefinanciën' georganiseerd worden! Wij nodigen u uit op vrijdag 9 juni 2023 bij Congresgebouw de Vereeniging in Utrecht. De dag is gevuld met een aantal interessante sprekers en workshops, uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.

Het programma ziet er als volgt uit:

Inloop en ontvangst
09:00 – 09:30 uur
Opening en ALV
09:30 – 10:00 uur
Meicirculaire: Marianne van den Berg (BZK)
10:00 – 10:45 uur
Meicirculaire: Jan van der Lei (VNG)
10:45 – 11:30 uur
Stand van zaken notitie overhead commissie BBV: Yolande Defauwes
11:30 – 11:45 uur
Koffiepauze
11:45 – 12:00 uur
Spreker Rob van den Wijngaard (Hofmeier), gevolgd door een paneldiscussie
12:00 – 13:00 uur
Lunch
13:00 – 14:00 uur
Workshop naar keuze (ronde 1)
14:15 – 15:00 uur
Workshop naar keuze (ronde 2)
15:15 – 16:00 uur
Plenaire afsluiting
16:15 – 16:30 uur
Borrel en gezelligheid
16:30 – 17:00 uur

De workshops

Manus Twisk (Voorzitter Rekenkamer Den Haag): Wat betekent de wet versterking decentrale rekenkamers voor gemeenten? Hoe kan de afdeling Financiën of de concerncontroller daar adequaat op reageren? In de workshop wordt dat toegelicht en is er ruimte om de verschillende invalhoeken te bespreken.

De Wet versterking decentrale rekenkamers is per 1 januari jl. van kracht. Wat betekent dat voor gemeenten? Gemeenten zonder rekenkamer (maar met een rekenkamerfunctie of een ‘slapende’ rekenkamer) zullen met de wetswijziging in ieder geval aan de slag moeten met het instellen van een onafhankelijke rekenkamer. Maar het gaat verder. De bevoegdheden van de decentrale rekenkamer zijn verruimd en daarmee gelijk getrokken met die van de (landelijke) Algemene Rekenkamer. Decentrale rekenkamers kunnen nu verder gaan dan alleen een oordeel geven over het ‘gevoerde bestuur’; dat wordt namelijk het bredere begrip ‘gevoerd beleid’. Daarnaast krijgen rekenkamers een ruimere bevoegdheid om externe partijen te onderzoeken waarin de gemeente deelneemt. Dat geldt ook voor inkoop- en contractrelaties (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning) als het gemeentebestuur zelf het recht heeft om daar controles uit te voeren op geleverde diensten en/of goederen. Vanuit het college moet de raad nu worden geïnformeerd (jaarlijks) wat er met de rekenkamerrapporten en- aanbevelingen is gedaan.

Het is goed om nu stil te staan bij wat deze wijzigingen (aanscherpingen) in de praktijk betekenen voor het college, maar ook voor de financiële kolom (Financiën, controller).
Manus Twisk zal dat doen vanuit zijn ervaringen als directeur Middelen, hoofd Financiën, controller (bij verschillende gemeenten), toezichthouder en nu als voorzitter Rekenkamer gemeente Den Haag.

Kees van den Tempel (AI-labs): Sinds in november 2022 ChatGPT is geintroduceerd, zijn de termen Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) hip en trending. Maar wat betekenen deze termen eigenlijk.? In de lezing wordt het onderwerp uitvoering besproken en wordt de mystiek er om heen grotendeels weggenomen. AI en ML worden in een vlot tempo besproken zodat u kunt bepalen of u dit ook in uw eigen organisatie kunt en wilt gaan toepassen. Kan ik ChatGPT gebruiken? Wat kan ik met mijn eigen data? Wat is deep learning? Maar ook: hoe gaat de arbeidsmarkt veranderen? En wat betekent Explainable AI en Responsible AI? Wat betekent het onderwerp voor lokale overheden? Kortom, met de nodige uitleg en demonstraties bent u geinspireerd en kunt u zelf beter bepalen waar voor uw organisatie de kansen en bedreigingen liggen.

Vensters voor bedrijfsvoering: Check je Bedrijfsvoering
Eén of twee crisissen per jaar. Het financiële ravijn. Krapte op de arbeidsmarkt. Achterblijvende ICT. Vertrouwen van de burger dat onder druk staat. Mark Huijben en Walter Huith verkennen samen met u in een interactieve bijeenkomst aan de hand van de checklisten uit het boek wat nodig is. Beiden zijn verbonden aan de overheidsbrede benchmark Venster voor Bedrijfsvoering. Mark schreef het boek ‘Check je bedrijfsvoering’ en Walter is daarnaast interim-directeur bedrijfsvoering en dienstverlening. Vanuit de commissie BBV wordt door Yolande Defauwes de nieuwe notitie overhead toegelicht.

Workshop Gemeentekas: Bestuurlijke informatievoorziening
Informatie voor het college en de raad moet beknopt, helder en op tijd zijn. De praktijk laat zien dat het bij wijzigingen in het gemeentefonds niet altijd eenvoudig is om aan al die eisen te voldoen. Na verschijning van een circulaire wordt vaak in detail en met veel vaktermen vanuit het ambtelijk apparaat aan bestuurders gecommuniceerd.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in deze interactieve workshop nagedacht over de gewenste informatievoorziening aan college en raad. Daarbij wordt ook gedemonstreerd hoe dit in andere gemeenten werkt met behulp van financiële dashboards en raadsinformatiedashboards.

De workshop wordt gegeven door Gert Jan Bosland. Hij is directeur van Gemeentekas B.V. en als associé verbonden aan bureau Berenschot.

Wil jij deze bijeenkomst niet missen? Meld je direct aan via onderstaande button!

FAMO Voorjaarsbijeenkomst 'Gemeentefinanciën'
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek