Menu

FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën 2021

vrijdag 11 juni 2021 10:00 - vrijdag 11 juni 2021 11:30

Datum: vrijdag 11 juni 2020
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: online webinar
Kanaal: Microsoft Teams - deelnemers ontvangen een link en krijgen daarmee toegang tot de bijeenkomstVrijdagochtend 11 juni vindt de jaarlijkse FAMO bijeenkomst gemeentefinanciën plaats. Vanwege het coronavirus deze keer nog in de vorm van een webinar 'live' te volgen achter uw laptop.

Programma

10.00 - 10.45 uurRust Reinheid en Regelmaat – Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen (Raad voor Openbaar Bestuur)
Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Door deze disbalans is er te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt.
Drs. P.J.M. (Peter) Wilms - tijdelijk raadslid ROB en betrokken bij het opstellen van deze publicatie - geeft een toelichting op het rapport.
10.45 - 12.00 uurActuele ontwikkelingen rondom het gemeentefonds
De meicirculaire is dit jaar extra spannend. Welke informatie staat er in het gemeentefondsen over de accressen na 2022? Komt er opnieuw een Corona steunpakket? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de arbitragezaak jeugd en de herverdeling van het gemeentefonds?
Die duidelijkheid is overigens relatief, want een nieuw coalitieakkoord kan hier nog impact op hebben. In twee presentaties zullen de twee sprekers van BZK en de VNG
zullen u meenemen in de laatste stand van zaken.

Dr. M.M. (Marianne) van den Berg is hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur zal namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een toelichting geven , onder voorbehoud zal Andries Kok, teamleider van het team gemeentefinanciën namens de VNG een toelichting geven.

Inschrijving en kosten

Alleen leden van FAMO kunnen kosteloos deelnemen aan het webinar. Niet leden kunnen ook inschrijven en deelnemen, maar betalen een bijdrage van € 95,- per persoon.

Twee dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een link met toegang tot het webinar. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent of problemen ervaart tijdens de inschrijfprocedure, geeft u dit dan per mail door aan secretariaat@famo.org of per telefoon 0183 – 641 081.

INSCHRIJVEN via deze button
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek