Menu

FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën 2019

vrijdag 14 juni 2019 09:00 - vrijdag 14 juni 2019 13:30
voorjaarsbijeenkomst

Datum: vrijdag 14 juni 2019
Locatie: Meet Up, Utrecht (Jaarbeursplein 6A, Utrecht)

Vrijdagochtend 14 juni vindt de jaarlijks FAMO bijeenkomst gemeentefinanciën plaats. Vanuit het Ministerie van BZK en de VNG wordt de laatste stand van zaken toegelicht over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: rechtmatigheidsverantwoording 2021, Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht, actualiteiten van commissie BBV en ‘Ondertussen in Den Haag’.

Programma

9:00 - 9:15 uurOntvangst, begroeting en koffie
9:15 - 10:00 uur
Algemene Ledenvergadering FAMO (ALV)
10:00 - 10:05 uurOpening Voorjaarsbijeenkomst door dagvoorzitter
10:05 -10:45 uurRechtsmatigheidsverantwoording 2021, Jan van der Bij (Ministerie van BZK) en Ferry Timp (gemeente Leiden)
10:45 - 11:15 uurOndertussen in Den Haag, Gerber van Neijendaal (Raad voor het Openbaar Bestuur)
11:15 - 11:30 uurActualiteiten commissie BBV, Hans Smit, secretaris commissie BBV
11:30 - 12:00 uurPauze, snack en gelegenheid om te netwerken
12:00 - 13:00 uurToelichting op ontwikkelingen rondom het gemeentefonds
- Onno IJsselsteijn, senior beleidsmedewerker, Ministerie van BZK
- Andries Kok, coördinator Gemeentefinanciën, VNG
13:00 - 13:30 uurAgenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht (ATT), Ronald Bellekom, VNG
13.30 uurLunch en einde bijeenkomst


Algemene Ledenvergadering
In de algemene ledenvergadering die voorafgaand aan de Voorjaarsbijeenkomst plaatsvindt, wordt onder meer besproken: besluitvorming van de algemene leden-vergadering van 26 november 2018, de jaarrekening van 2018 en de aanpassing van de statuten.

Rechtmatigheidsverantwoording 2021
Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheids-verantwoording afgeven in de jaarstukken. Het Ministerie van BZK zal toelichten wat deze wijziging concreet gaat inhouden en wat de gevolgen hiervan zijn.

Ondertussen in Den Haag
´Ondertussen in Den Haag´ gaat over verkenning naar de effecten van de decentralisaties op het werk bij de Rijksoverheid en koepelorganisaties. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) vertelt wat er van de beoogde decentralisatie en maatwerk is terecht gekomen en hoe dat komt? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de financiële verhoudingen?

Actualiteiten Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)
In de bijeenkomst hoort u meer over de nieuwe website van Commissie BBV. Maar ook over welke ontwikkelingen er zijn en wat er op de agenda staat voor de komende periode.

Toelichting op het gemeentefonds
De overheid behaalde in 2018 een overschot op de begroting van ruim 11 miljard euro. Dit komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalde, net als de laatste jaren, en wel naar 52,4 procent van het bbp eind 2018. Een deel van dit overschot wordt veroorzaakt doordat de uitgaven achterblijven. Wat betekent dit voor gemeenten, die via de trap-op-trap-af systematiek zijn gekoppeld aan de rijksbegroting? Het Ministerie van BZK en VNG vertellen hier meer over.

Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht
In 2018 is door het Rijk (ministeries BZK en FIN), IPO en VNG samen de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht (ATT) opgesteld. In de agenda staan 7 ontwerp-principes en 5 actielijnen opgenomen. In de FAMO Voor-jaarsbijeenkomst praten wij u bij. Meer informatie over Agenda van de Toekomst vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Inschrijving en kosten

De kosten voor de FAMO Voorjaarsbijeenkomst bedragen:

  • FAMO-leden € 90,- (excl. BTW)
  • Niet-leden €150,- (excl. BTW)**

**Bent u nog geen lid van FAMO? Dan hebben wij een speciale aanbieding voor u. Sluit u voor 14 juni 2019 een lidmaatschap af, dan kunt u gratis naar de Voorjaarsbijeenkomst.

DIRECT AANMELDEN

Annuleren
Bij verhindering, kunt u zich door een ander laten vervangen of u kunt uw inschrijving annuleren via secretariaat@famo.org. Als u binnen een week voor de bijeenkomst annuleert, brengen wij het inschrijfbedrag in rekening.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek