Menu

FAMO Voorjaarsbijeenkomst 2018

vrijdag 8 juni 2018 09:30 - vrijdag 8 juni 2018 13:00
afbeelding

Datum: vrijdag 8 juni 2018
Tijd: vanaf 9:30 t/m 13:15 uur
, met aansluitend een lunch en ALV
Locatie: MeetUp Utrecht, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL Utrecht

De FAMO organiseert op vrijdag 8 juni 2018 weer haar jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst. Vanuit het Ministerie van BZK en de VNG wordt de laatste stand van zaken toegelicht over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Verder is er een presentatie over ‘Innovatie van de financiële functie’ en het ‘huishoudboekje van de gemeente Utrecht’.

Gemeentefonds en Sociaal Domein

Annelies Kroeskamp (BZK) & Robbert Verkuijlen (VNG)
Veel gemeenten zijn bezig met de coalitieakkoorden. Hoeveel geld is beschikbaar voor nieuw beleid en wat gaat u uw bestuur adviseren? Wat laat de ontwikkeling van het accres in de meicirculaire zien: in hoeverre is het Interbestuurlijk Programma financieel vertaald (denk bijvoorbeeld aan de Regio-enveloppen)? Wat gaat de overgang van de integratie-uitkering Sociaal domein per 2019 betekenen? Wat gaat er gebeuren met de verdeelmaatstaven Sociaal Domein? Hierop zal nader worden ingegaan evenals op de uitkomsten van een door AEF uitgevoerd kwalitatief onderzoek en de resultaten van een gehouden enquête Sociaal Domein. Én over de stand van zaken van het mogelijk afgeven van de verklaring over rechtmatigheid door het college in plaats van de accountant.

Innoveren in de financiële functie

Edward Blom, Intelligence Professional
Big Data, Business Intelligence, Smart City, Data Analytics, Informatie Gestuurd Werken? Gaaf, daar moeten we als gemeente iets mee!! Maar wat dan? En waarom? En wat is het eigenlijk? Hoe verhouden deze onderwerpen zich tot elkaar, en waarom gaat dit de manier van werken binnen de gemeente de komende jaren veranderen? Deze vragen moet je eerst beantwoorden wil je daadwerkelijk de kansen van technologie kunnen benutten!

het Huishoudboekje

Joost Hamann, procesmanager bij gemeente Utrecht
Bij de gemeente Utrecht besloot men gewoon te doen. Gemeente Utrecht vertelt hoe zij zich bezighouden met het ontwikkelen van een prototype waarbij een digitale tool uitkomst biedt voor inwoners die moeite hebben financieel rond te komen. De droom: met één druk op ‘de knop’ je vaste lastenstromen digitaal kunnen regelen en stabiliseren, waardoor er ruimte ontstaat voor persoonlijke begeleiding bij onderliggende problematiek. Gaat blockchain- of andere technologische ontwikkelingen kansen bieden voor financiële stabiliteit en helpt het om veel voorkomende schulden te voorkomen?!.

Programma

09.30 uur
Ontvangst, begroeting en koffie
10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
10.05 uur
Toelichting op ontwikkelingen rondom het gemeentefonds
* Annelies Kroeskamp, Hoofd Bekostiging Binnenlands Bestuur bij Ministerie van BZK
* Robbert Verkuijlen, Coördinator Gemeentefinanciën bij VNG
11.15 uur
Coffee break & netwerken
11.45 uur
Innoveren in de financiële functie
* Edward Blom, Intelligence Professional
12.30 uur
het Huishoudboekje
* Joost Hamann, procesmanager bij gemeente Utrecht
13.15 uur
Lunch en einde bijeenkomst


Aanmelden

De inschrijfmogelijkheid op de website is gesloten.
Uiteraard is het nog mogelijk om u aan te melden voor de bijeenkomst, stuur daarvoor een e-mail naar secretariaat@famo.org met daarin uw naam en organisatie.

Kosten

U kunt zich aanmelden via bovenstaande button.
De kosten voor deelname bedragen:

  • FAMO-leden € 90,- (excl. BTW)
  • Niet-leden €150,- (excl. BTW)

Annuleren
Bij verhindering, kunt u zich door een ander laten vervangen of u kunt uw inschrijving annuleren via secretariaat@famo.org. Als u binnen een week voor de bijeenkomst annuleert, brengen wij het inschrijfbedrag in rekening.

Algemene Ledenvergadering

Aansluitend aan de Voorjaarsbijeenkomst zal voor FAMO-leden de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Klik hier om de stukken voor de ALV in te zien. (let op: u moet inloggen om de stukken te bekijken)

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek