Menu

FAMO Themabijeenkomst Jaarstukken 2017

vrijdag 15 december 2017 09:00 - vrijdag 15 december 2017 13:00
Datum:vrijdag 15 december 2017
Tijden:9:00 - 13:00 uur
Locatie:De Observant te Amersfoort
Doelgroep:controllers, hoofden /managers financiën, beleidsmedewerkers

Hoe laat uw gemeente het traject van de jaarstukken 2017 soepel en met goed resultaat verlopen?

In de loop van november verschijnt het rapport van het Ministerie van BZK over de uitkomsten van de controleverklaringen 2016. Daarin worden ook aanbevelingen opgenomen om als gemeente het controletraject goed te laten verlopen. Ook vanuit iSD worden handreikingen gegeven gericht op controles op het gebied van het sociaal domein. Op basis daarvan zijn er goede inzichten ontstaan die bijdragen aan betere resultaten. Moderne datatechnieken bieden instrumenteel mogelijkheden. Er zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden die al goede resultaten hebben gehaald. Tot slot praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het BBV en de horizontale verantwoording ENSIA.

Laat u inspireren om het komend jaar en op tijd en een goedkeurende verklaring over 2017 te hebben!

Stand van zaken rondom accountantscontroles:

 • Aanbevelingen vanuit onderzoek controleverklaringen
 • Handreiking en ervaringen sociaal domein

Praktijkervaringen:

 • Beelden vanuit de accountantspraktijk
 • Ervaringen en tips vanuit de praktijk van gemeenten

Actuele ontwikkelingen:

 • Pilot datagestuurde auditing gemeente Nissewaard
 • Versterking horizontale verantwoording: ENSIA
 • Actuele ontwikkelingen BBV

Programma

9.00
Inloop
9.30
Onderzoek controleverklaringen 2016 – Jan van der Bij, Ministerie van BZK

Op 17 november heeft de Minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin uitkomsten
van het onderzoek naar de controleverklaringen over het jaar 2016. Daarin zijn ook aanbevelingen opgenomen
om als gemeente het controletraject goed te laten verlopen.
10.00
Handreiking en ervaringen iSociaal domein, Paul Huigens, KING

Ook vanuit iSD worden handreikingen gegeven gericht op controles op het gebied van het sociaal domein.
Op basis daarvan zijn er goede inzichten ontstaan die bijdragen aan betere resultaten.
10.30
Ervaringen vanuit de accountantspraktijk, David Zijlmans, EY / BTB

Het onderzoek jaarrekeningen 2016 Nederlandse gemeenten geeft veel inzicht in de kritische succesfactoren
die gemeenten hebben gevonden om meer in control te komen rondom de verantwoording van de kosten
sociaal domein. Welke dat zijn gebleken wordt gedeeld, maar ook waar de verbetermogelijkheden nog steeds
zitten. Ook wordt een uitstapje gemaakt naar redenen buiten het sociaal domein die nog aandacht behoeven.
11.00
Pauze
11.30Handreikingen voor het opstellen van de jaarstukken 2017, Eric Westerhof, Segment

De voorbereiding voor het opstellen van de jaarrekening is al weer in volle gang. Dit jaar krijgen gemeenten
te maken met een aantal bijzonderheden ten opzichte van de vorige jaarrekening. Binnen het sociaal domein
verandert met ingang van 2018 het nodige wat gevolgen heeft voor de jaarrekening 2017. In onze bijdrage gaan
we in op deze verandering en belangrijkste risico’s die hierbij een rol spelen? Daarnaast moet dit jaar voor het
eerst gerapporteerd worden over ENSIA. Wat is ENSIA en wat moet je als financial hiermee? Tot slot staan we in
onze bijdrage kort stil bij de doorgevoerde wijzigingen BBV.
12.15
Pilot datagestuurde auditing, Marcel Schippers en William Lagendijk

De gemeente Nissewaard (85.000 inwoners) heeft een succesvolle integrale risicobeheersing ingericht, die werkt
over 3-levels of defence en accountantsproof is. Daarbij zijn risico’s vastgesteld en geautomatiseerde
beheersmaatregelen gebouwd. Via geavanceerde tooling wordt dagelijks:
 • De medewerker zelf geactiveerd om afspraken en procedures goed op te volgen (actielijst in
  gebruiksvriendelijke portal)
 • De leidinggevende inzicht gegeven waar risico’s zitten, wat daarvan de impact is, en waar bijsturing
  noodzakelijk is (monitor)
Hierdoor kan de gemeente zich extern verantwoorden op basis van de dagelijks automatisch uitgevoerde
controles (compliance raamwerk). Zo heeft de gemeente grip op onder meer de zorgtoeleiding, verstrekken van
uitkeringen, registratie van beschikkingen, nakoming van afspraken door zorgaanbieders, feitelijke levering en het berichtenverkeer. Dit alles moet leiden tot het verminderen van de controledruk, effectievere inrichting van processen
en systemen en een soepel jaarrekeningtraject.
13.00
Afsluiting en lunchbuffet

Inschrijven en deelnamekosten

De inschrijfmogelijkheid op de website is gesloten. Het is nog mogelijk om je aan te melden voor de bijeenkomst, via secretariaat@famo.org.

De kosten voor deelname bedragen:

 • Famo-leden: gratis
 • Niet-leden: €60,- (excl. btw)

Annuleren

Bij verhindering, kunt u zich door een ander laten vervangen of u kunt uw inschrijving annuleren via secretariaat@famo.org. Als u binnen een week voor de bijeenkomst annuleert, brengen wij het inschrijfbedrag in rekening.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek