Menu

FAMO Ronde tafel bijeenkomst

donderdag 15 november 2018 15:30 - donderdag 15 november 2018 18:00

Donderdag 15 november gaan met elkaar om tafel zitten om kennis te wisselen en samen te werken op een aantal verschillende onderwerpen waar de FAMO actie op wilt ondernemen. Tijdens deze bijeenkomst staan vier onderwerpen centraal, welke worden voor- en ingeleid door personen waarmee we al een tijd mee aan het voorbereiden zijn en door partners van de FAMO voor extra expertise. Deze onderwerpen zijn:

1. Omgaan met accountants
Prinsjesdag is geweest, de begrotingen zijn gemaakt, hoe ziet de financiële toekomst eruit? Het lijkt erop alsof de tekorten vanuit het Sociaal Domein zich de komende jaren gaan manifesteren (als ze dat al niet gedaan hebben). In dit ronde tafel gesprek willen we graag ervaringen met elkaar gaan delen hoe we de mogelijke tekorten vroegtijdig kunnen herkennen, hoe we in onze bedrijfsvoering hierin kunnen faciliteren en hoe je als gemeente hier grip op kan krijgen.
2. Tekorten voor 2019
Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015, is de verantwoording van gemeenten aanzienlijk complexer geworden. Aanvankelijk had nog maar de helft van de gemeenten een goedkeurende verklaring vlak na de decentralisaties, maar inmiddels is dit weer gestegen naar 87%. De decentralisaties hebben ook geleid tot (nieuwe) discussies tussen gemeenten en accountants. Het gaat hierbij onder meer om de volgende vragen:
● Hoe kan de levering van prestaties in het kader van de zorg in natura aannemelijk worden gemaakt? Een hoe kan de gemeente tot tevredenheid van de controlerend accountant aantonen dat de prestaties in het kader van een toegekende PGB, feitelijk zijn geleverd?
● Wat heeft de accountant aan gegevens nodig voor zijn controle en wat mag de gemeente verstrekken, zonder dat de privacy van cliënten wordt geschonden?
● Indien de gemeente andere vormen van verantwoording wil beproeven (horizontaal toezicht, lumpsum bekostiging, afstappen van de controleverklaring door de zorgaanbieder), kan de accountant dan vooraf aangeven aan welke eisen moet worden voldaan?

De FAMO wil in de ronde tafel sessie met diverse (ervarings-)deskundigen uit diverse geledingen dit onderwerp van meerdere kanten belichten, met als doel daarover te publiceren en/of bijeenkomsten te organiseren.
3. Berichten / dataverkeer, hoe verbeteren wij dit?
In deze ronde Tafel van willen wij graag met de deelnemers best en worst practices uitwisselen rondom zowel het berichtenverkeer sociaal domein als over de vraag hoe met behulp van gerichte data-analyse grip kan worden verkregen op de (kosten-) ontwikkeling in het sociaal domein (jeugdwet, WMO en participatiewet). Denk bij een slimmere inrichting van het berichtenverkeer aan het gezamenlijk stellen van normen en het creëren van meer inzicht in het ketenproces en hoe beter op elkaar aan te sluiten. Data-analyse helpt om als gemeente zo snel mogelijk inzicht krijgen in de kosten die zijn gemaakt, om vervolgens te snappen waarom deze kosten zijn gemaakt zodat voor een volgende periode het kostenverloop kan worden voorspeld én hoe dat kan worden beïnvloed (draaiknoppen). Wilt u meer weten? Klik hier voor meer info!


Het idee van de ronde tafels is dat de deelnemers van een tafel/onderwerp met elkaar in gesprek gaan om actief en interactief kennis te delen met elkaar door middel van casuïstiek die van te voren door de gespreksleider wordt gedeeld, zodat deze kan worden voorbereid. Daarnaast willen we verkennen met elkaar wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn om de kennis nog verder te ontwikkelen, en wat daarvoor gedaan moet worden. Misschien is de conclusie van een tafel wel dat er een white paper wordt geschreven, dat er verschillende seminars door het land worden gegeven, of om samen met partners verschillende trainingen op te gaan zetten. Samen willen we verder komen! Enerzijds staat dus kennisuitwisseling en -ontwikkeling centraal, anderzijds willen we afspraken maken hoe we door kunnen pakken op elk onderwerp om het netwerk van de FAMO te versterken. Elke tafel heeft straks ongeveer 13 deelnemers met een actieve houding, die goed voorbereid op een onderwerp zijn.

Wil je meedoen aan een van de onderwerpen, en ook actief een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de kennis, kunde en expertise op dit gebied? Schrijf je in voor een van de onderwerpen via onderstaande button! Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per onderwerp. Wanneer je je hebt ingeschreven ontvang je verdere info van de gespreksleider, maar heb je voor die tijd nog vragen? Stuur deze dan naar projecten@famo.org!

Aanmelden

Annuleren deelname
Kunt u na inschrijving toch niet aanwezig zijn? Breng ons via secretariaat@famo.org op de hoogte of laat iemand anders in uw plaats komen! Komt u niet opdagen zonder dit te laten weten, dan zijn we genoodzaakt een no-show factuur te sturen van € 60,-.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek