Menu

FAMO Regiocarrousel De digitale transformatie (Eindhoven)

donderdag 28 november 2019 15:00 - donderdag 28 november 2019 18:00
regiocarrousel digitale transformatie

Datum: 28 november 2019
Locatie: Kantoor van PwC (Piazza Center Offices, Boschdijktunnel 10 in Eindhoven)
Tijd: 15.00 – 18.00 uur

De gevolgen van digitalisering voor de inhoud en de uitvoering van uw eigen functie merkt u dagelijks. Maar ook het werk van uw collega’s binnen de gemeente verandert. De competenties die binnen een gemeente nodig zijn, veranderen ingrijpend. Daarom organiseert de FAMO samen met A&O fonds Gemeenten en adviesbureau PwC dit najaar twee bijeenkomsten, in Amsterdam en Eindhoven, om u en uw gemeente te ondersteunen bij het omgaan met deze ontwikkelingen. U bent van harte uitgenodigd om u voor één van de twee bijeenkomsten in te schrijven. Is deze bijeenkomst ook interessant voor uw collega? Dan is hij of zij van harte welkom.

Voor wie?

Deze regiocarrousel Digitale Transformatie is bedoeld voor leden van de FAMO, medewerkers, directeuren HR en/of Bedrijfsvoering van gemeenten en gemeentesecretarissen die te maken krijgen met of geïnteresseerd zijn in de Digitale Tranformatie. De FAMO heeft A&O fonds Gemeenten en PwC gevraagd een deel van het programma van de carrousel te verzorgen. In het programma besteden wij aandacht aan de gevolgen voor de werkzaamheden van de individuele medewerker en de organisatie als geheel.

Programma

14.30 - 15.00Inloop
15.00 – 15.15Ontvangst door de FAMO
15.15 – 15.30 Presentatie door A&O fonds Gemeenten
In deze presentatie gaan wij in op de recente publicatie van A&O fonds Gemeenten over de Digitale Transformatie bij gemeenten. Aanwezigen krijgen inzicht in de wijze waarop automatisering, digitalisering en dataficering het werk en het werken bij gemeentelijke organisaties beïnvloedt, wat de gevolgen zijn en hoe hiermee kan worden omgegaan. A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten met subsidieregelingen om vernieuwingen te stimuleren, kennis daarover te ontwikkelen en die te delen met gemeenten.
15.30 – 15.45 Luxemburg Skills Bridge
In Luxemburg heeft de overheid succesvol het Skills Bridge programma opgezet (www.skillsbridge.lu). Dit programma stelt werkgevers, waaronder gemeenten, in staat vast te stellen welke banen en werknemers geraakt worden door de technologische ontwikkelingen. Overheden kunnen dit Skills Bridge concept ook gebruiken om de regionale arbeidsmarkt te ondersteunen.

15.45 – 16.00
Match met morgen en Competentie index
Om medewerkers bewust te maken van de veranderingen in hun werk en wat die voor hen betekenen, heeft A&O fonds Gemeenten met NVVB en TNO een individuele digitale tool ontwikkeld. Het rapport wat uit de tool volgt, geeft de medewerker inzicht in het werk zoals het nu is maar ook hoe het er over een paar jaar uit ziet. Dat is een goede basis voor een gesprek met de leidinggevende of loopbaanadviseur over de ontwikkeling van de medewerker.

Het ligt in de aard van mensen om met name naar banen te kijken in beroepen die vergelijkbaar zijn. PwC heeft een laagdrempelige online tool ontwikkeld voor degene die zijn beroep wil toetsen aan een ander beroep. De tool stelt de competenties centraal en leidt tot nieuwe inzichten.

16.00 – 17.00
Interactieve discussie
In dit interactieve deel maken wij gebruik van de verschillende achtergronden van de aanwezigen. In een interactieve discussie doet u ideeën op voor concrete stappen die u zelf als medewerker kunt zetten, maatregelen die u kunt nemen voor uw afdeling of voor uw gemeente als geheel.
17.00 - 18.00 Netwerkborrel


Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u de publicatie van A&O fonds Gemeenten over de Digitale Transformatie bij gemeenten. Daarnaast worden de ondersteuningsmogelijkheden gepresenteerd om zelf aan de slag te gaan.

Inschrijven

De inschrijfmogelijkheid via de website is gesloten. Aanmelden voor de bijeenkomst is nog mogelijk per e-mail via secretariaat@famo.org.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan 5 werkdagen voor de regiocarrousel worden kosten in rekening gebracht van € 75,-. Omdat deze bijeenkomsten georganiseerd worden door de FAMO, A&O fonds Gemeenten en PwC, worden uw contactgegevens gedeeld met deze drie partijen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek