Menu

FAMO regiobijeenkomst "Interactieve sessie over de Rechtmatigheidsverantwoording"

donderdag 20 april 2023 15:00

Programma

Hoewel de kogel inmiddels door de spreekwoordelijke kerk is, wordt de rechtmatigheidsverantwoording vanaf het verantwoordingsjaar 2023 een feit en is het nu ‘hot issue’. Gemeentelijke organisaties zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat het College van B&W tot een goede rechtmatigheidsverantwoording kunnen komen. De Gemeenten ’s-Hertogenbosch en Venlo hebben al ervaring opgedaan: in de jaarrekening 2021 is voor de eerste keer een verantwoording opgenomen. Wat valt er te vertellen over hun route om te komen tot een degelijke rechtmatigheidsverantwoording? Door hun (goede en slechte) voorbeelden en ervaringen uit de praktijk te delen word je geïnspireerd om in je eigen gemeente aan de slag te gaan.

Laat je in deze regiobijeenkomst op vlieghoogte brengen over dit onderwerp. Aan de orde komen:

  • De afgelegde weg door de gemeente Venlo en 's-Hertogenbosch
  • Rechtmatigheid: iets voor de (verbijzonderde) interne controle of voor de eerste lijn?
  • Discussie: IC op rechtmatigheid en/of getrouwheid: twee werelden of toch gewoon twee kanten van dezelfde medaille?
  • De rol van de accountant bij de rechtmatigheidsverantwoording: staat de accountant nu buitenspel?
  • Uitwisseling van ervaringen bij de andere aanwezige gemeenten
  • Gaat de rechtmatigheidsverantwoording het gewenste gesprek tussen raad en college opleveren?

Er zal uiteraard ook ruimte zijn voor een borrel en gezelligheid.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 20 april 2023
Tijd: 15.00-18.00
Locatie: Stadhuis Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Geniteresseerd? Meld u aan via onderstaande button.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan 5 werkdagen worden kosten in rekening gebracht van € 75,-.

FAMO regiobijeenkomst "Interactieve sessie over de Rechtmatigheidsverantwoording"
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek