Menu

FAMO Regiobijeenkomst: "Hoe duurzaamheid werk van de controller gaat veranderen"

dinsdag 7 maart 2023 15:00 - dinsdag 7 maart 2023 18:00

Goed nieuws!

De FAMO houdt haar eerste regiobijeenkomst na de covid-periode!

En dat doen we in Haarlem. Daarmee willen we een vervolg geven aan de bijeenkomsten voor covid van een groep van zo’n veertig collega’s uit de Randstad, die periodiek bij elkaar kwamen voor het delen van kennis en ervaringen en voor onderling contact. Het zou super zijn als jij er als professional in de bedrijfsvoering weer bij bent of voor het eerst aanhaakt.

Waarom? We hebben een thema, waarvan de urgentie steeds hoger op de agenda komt: duurzaamheid. Vanuit de gemeente Haarlem nemen we je mee in de vraagstukken zoals meten, benoemen van indicatoren en het maken van een duurzaamheidsbegroting. Én hoe je dat kunt volgen in de P&C cyclus. Daarnaast is het gewoon leuk om met vakgenoten in een fysieke bijeenkomst te netwerken en onderling ervaringen uit te wisselen.

Dus: geef je op en wees erbij! Hieronder het programma.

Hoe duurzaamheid werk van de controller gaat veranderen!

Tot nu toe lijkt duurzaamheid vooral het feestje van een aantal beleidsmedewerkers. En lijken controllers er nog weinig mee te maken te hebben. Maar de ontwikkelingen gaan snel, dat gaat veranderen!

Gezien de toenemende urgentie van de vraagstukken omtrent duurzaamheid zullen professionals in de bedrijfsvoering in de nabije toekomst er steeds meer mee te maken krijgen. Laat je in deze regiobijeenkomst op vlieghoogte brengen voor dit onderwerp:

- Welke (inter)nationale doelstellingen en wettelijke kaders zijn er? Wat betekent dit voor gemeenten?

- Duurzaamheid in de P&C cyclus: Hoe krijgt duurzaamheid een plek in de P&C documenten?

- Haarlemse Duurzaamheidsbegroting: op welke manier dient de Haarlemse Duurzaamheidsbegroting als instrument ten bate van effectief en kostenefficiënt klimaatbeleid;

- Duurzaamheid in relatie tot:

  • de vastgoedportefeuille;
  • de eigen organisatie;
  • mogelijkheden begrotingsinstrumenten ten behoeve van duurzaamheid
  • de verbonden partijen en ketenpartners: bijdragen aan /het gezamenlijk realiseren van ambities (hoe bereik je samen effectief en efficiënt resultaten).

Bovenstaande onderwerpen en vragen komen aan de orde aan de hand van de ervaringen hiermee in Haarlem. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk word je geïnspireerd om in je eigen gemeente aan de slag te gaan en om als professional in de bedrijfsvoering het verschil te maken.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst is dinsdag 7 maart a.s. in het stadhuis van Haarlem (Grote Markt)

Programma

15.00 uur
Inloop
15.30 - 16.30 uur
Presentatie duurzaamheid in control door Willemijn Odekerken en Joram de Ruijter gemeente Haarlem met discussie na afloop
16.30 - 17.00 uur
Actualiteiten en ontwikkelingen: wat speelt er?
En met welke thema’s is de FAMO bezig.
17.00 –
18.00 uur
Netwerken met de collega’s uit de regio
Onder het genot van een hapje en drankje

Meld je aan via onderstaande button 'Inschrijven'. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven!
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek